Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Naděje pro děti úplňku

Organizace
Naděje pro děti úplňku

Autor
Nora Nesvadbová

DARUJTE

Giving Tuesday v roce 2019 připadá na úterý, 3. prosince. U Dětí úplňku bude probíhat pravidelná komunikační porada, kde budeme probírat dramaturgický plán na rok 2020 pro náš dokumentární seriálu o životech rodin dětí s poruchou autistického spektra a revize komunikačního plánu prvních měsíců roku 2020. Zároveň prověříme vizuál našeho PF k Novému roku.

Pro dárcovskou výzvu v rámci Giving Tuesday oslovujeme veřejnost s následující zprávou:

Podpořte rodiny dětí s poruchou autistického spektra, podpořte Děti úplňku.

Naším cílem je zajistit důstojný život pro tyto rodiny.
– Natáčíme dokumentární seriál Příběhy rodin – prostřednictvím videí pojmenováváme problémy, upozorňujeme na ně, otevíráme oči veřejnosti i odborníkům.
– Do ČR přinášíme nový typ odlehčovací služby a formu podpory rodin – Homesharing, sdílenou péči o děti, které mají vážné zdravotní postižení.
– Všechny naše aktivity podporujeme intenzivní advokační činností. Naším cílem je změna Zákona 108 o sociálních službách a změna paradigmatu sociální péče v ČR, tak aby adekvátní péče byla dostupná pro všechny bez výjimky!

Darujte pomoc rodinám, které pečují o své děti s poruchou PAS v režimu 24/7. Všechny naše aktivity, tedy u vaše podpora, směřují k tomu, aby adekvátní péče byla dostupná pro všechny bez výjimky!

O naší organizaci

Spolek za podpory více než sta rodin dětí s poruchou autistického spektra usiluje o zvýšení kapacit sociálních služeb pro klienty náročné na péči a o zvýšení informovanosti o současné tíživé situaci rodin.

Vedle osvětové činnosti (natáčení příběhu rodin s dětmi s PAS či jinými diagnózami náročnými na péči a prezentaci tématu na konferencích, seminářích, kulatých stolech či v médiích) se spolek věnuje advokacii na národní i lokální úrovni (analytická činnost, pracovní skupiny MPSV a Úřadu vlády, další odborné skupiny na různých úrovních státní správy). V posledním roce se spolek také věnuje ověřování uplatnitelnosti inovativního typu péče o zdravotně postižené děti ,,Homesharing“ v podmínkách České republiky. Na podzim 2018 jsem přenesli tento typ podpory z Irska do ČR a během roku 2019 jsme realizovali pre-pilotní projekt se třemi rodinami, ze Středočeského kraje a Prahy, pro které jsme našli a vyškolili vhodné hostitele, kteří se aktuálně podílejí na sdílené péči o děti s PAS.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy