Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Najděte to v sobě a dejte své hodině smysl! Pomozte dětem!

Organizace
NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti

Autor
Marta Režová

DARUJTE

Věnujte hodinu své práce dětem!
Hodina dětem (www.hodinadetem.cz) umožňuje snadno věnovat hodinu Vaší práce na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem v České republice.
Jednoduše na www.hodinadetem.cz zvolte Vaši symbolickou hodinovou mzdu. Tu pak jedním kliknutím můžete darovat na sbírkové konto Pomozte dětem a podpořit tak projekty zabývající se zlepšením situace ohrožených a znevýhodněných dětí. Darovat můžete libovolný počet hodin, pakliže se Vám zdá jedna hodina málo!

Oslovte Vaše zaměstnance, ať věnují pod jménem Vaší společnosti hodinu své práce dětem. Motivovat je můžete tím, že darovanou částku například znásobíte. Stačí, aby Vaši zaměstnanci zadali odkaz v následujicim formátu, tedy za lomítkem uvedli jméno Vaší firmy /např: www.hodinadetem.cz/drmax/.

Darujte svou hodinu dětem pravidelně, staňte se členem Klubu přátel Kuřete. Budete dostávat informace o podpořených projektech a aktivitách Kuřete.

Více o sbírce a pomoci dětem na www.pomoztedetem.cz

O naší organizaci

Nadace rozvoje občanské společnosti jako jedna z nejstabilnějších nadací existuje od roku 1993 a patří mezi nejstarší a největší neziskové organizace v České republice. Dlouhodobým posláním NROS je poskytování pomoci tam, kde je pomoc potřeba. Za dobu své činnosti úspěšně podpořila více než 7 500 projektů částkou přesahující 1,8 miliardy korun.
Nejúspěšnějším a nejznámějším počinem naší nadace je bezesporu Pomozte dětem – dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který spravujeme ve spolupráci s Českou televizí. Tento již dvacet let fungující projekt přináší přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice a dle dlouhodobých průzkumů agentury STEM jde o nejznámější a nejdůvěryhodnější sbírku v naší zemi.
Každoročně je Nadací rozvoje občanské společnosti vyhlašováno veřejné výběrové řízení na nadační příspěvky ze sbírky. Má nejširší a nejkomplexnější záběr cílových skupin dětí, kterým pomáhá.
Peníze jsou distribuovány do všech regionů ČR, pomoc realizují nestátní neziskové organizace (NNO) prostřednictvím individuálních a ročních projektů. Maximální výše nadačního příspěvku ze sbírky Pomozte dětem je u ročních žádostí 350 000 Kč, u individuálních žádostí pak 50 000 Kč.

Při posuzování přihlášených projektů je kladen důraz především na:
Zvyšování kvality života dětí.
Vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny populace.
Podporu práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí.

Děkujeme za Vaši pomoc, která pomůže naplnit dětské osudy peříčky naděje.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy