Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Nákupní seznam Hospice Dobrého Pastýře

Organizace
TŘI, z.ú.

Autor
Hospic Dobrého Pastýře

DARUJTE

Většina z nás každoročně propadá předvánoční nákupní horečce. Utrácíme za více či méně potřebné dárky pro své blízké, kamarády, kolegy, a buďme upřímní, ne vždy se trefíme do jejich vkusu. Mít tak nákupní seznam každého z nich, pořídili bychom přesně to, co potřebují…

Hospic Dobrého Pastýře takový seznam má. Obsahuje věci, které aktuálně potřebuje. Jsou to třeba papírové ručníky, overaly pro pacienty, servírovací a nástrojové stolky, antidekubitní pomůcky, elektronika. Je-li vaší vášní nakupování a máte-li chuť letos potěšit nejen své blízké, ale i potřebné, zde nákupní seznam Hospice Dobrého Pastýře jest.

 

Děkujeme

O naší organizaci

Převažující činností TŘI, z.ú. je hospicová a paliativní péče, a to jak v rámci lůžkového Hospice Dobrého Pastýře, tak v domácím prostředí klientů. Zdravotníci, pečovatelé, psychologové a duchovní společně usilují o odstranění či minimalizaci symptomů doprovázejících nevyléčitelné onemocnění a o naplnění fyziologických, psychosociálních a spirituálních potřeb pacienta. Dalším cílem je také podpora a doprovázení rodinných příslušníků nemocného tak, aby mu mohli být oporou a zvládli tuto těžkou životní situaci nejen v průběhu hospitalizace, ale také po jeho úmrtí.
Poskytujeme také odborné sociální poradenství a celou paletu sociálních služeb (Odlehčovací službu pobytovou a terénní, Pečovatelskou službu, Službu asistenčního auta, Centrum denních služeb, Půjčovnu kompenzačních pomůcek) a jsme tak schopni zajistit komplexní péči o osoby se sníženou soběstačností.
Lůžkový hospic a Odlehčovací služba pobytová přijímá pacienty z celé ČR, většina z nich pochází ze Středočeského kraje a z Prahy, domácí hospic a terénní sociální služby operují v regionu do 30 km od Čerčan. Ročně doprovodíme přibližně 300 umírajících pacientů a o několik desítek klientů je pečováno v rámci sociálních služeb.
Posláním naší organizace je kromě hospicové a sociální péče také osvěta, bourání předsudků a destigmatizace umírajících. Několikrát do roka pořádáme komunitní, kulturní a vzdělávací akce s cílem přivést veřejnost do areálu a budovy hospice a umožnit jim skrze společnou aktivitu potkat se s našimi klienty, aby tak pochopili, že nemoc a smrt jsou přirozenou nevyhnutelnou součástí každodenního života.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy