Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Naši Čmeláčci z Denního stacionáře

Organizace
ČMELÁČEK, z.s.

Autor
Mgr. Markéta Radová

DARUJTE

Dokážete popsat místo, kde se cítíte opravdu dobře? Bezpečně, pohodlně, láskyplně, pochopeně, sám sebou? Pro někoho je to domov, pro jiného práce. Takové místo má jistě každý z nás. Naše nezisková organizace ČMELÁČEK, z.s. vytváří přesně takový prostor pro osoby s handicapem z Ostravy a okolí. Naše sociální služba Denní stacionář každý den od pondělí do pátku otevírá své dveře a náruč osobám s mentálním postižením, kombinovaným postižením a osobám s poruchami autistického spektra. Pro tyto osoby vytváříme výchovně – vzdělávací program, který rozvíjí jejich individuální dovednosti, zamezuje sociální izolaci a podporuje sociální integraci do společnosti.

Váš finanční příspěvek podpoří činnost Denního stacionáře, který je bezpečným, pohodlným a láskyplným místem pro osoby s handicapem a jejich pečující rodiny.

Naše odkazy

O naší organizaci

ČMELÁČEK, z.s. je nezisková organizace, která poskytuje sociální péči osobám s mentálním a kombinovaným postižením a osobám s poruchami autistického spektra. Naše organizace má zkušenost s realizací aktivit pro handicapované od počátku svého založení v roce 2013. Od té doby se neustále rozvíjíme a vymýšlíme, jak obohatit oblast péče o handicapované osoby za účelem jejich integrace do společnosti. Od roku 2016 máme zaregistrovanou sociální službu Denní stacionář, ve které se věnujeme každodenní péči o handicapované prostřednictvím výchovně – vzdělávacího programu. Mimo Denní stacionář organizujeme volnočasové aktivity, které mají relaxační, ozdravný, ale také vzdělávací záměr.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy