Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Nejen pro ten dnešní den

Organizace
Charita Česká republika

Autor
Milan Vlasák

DARUJTE

My v Charitě Česká republika věříme, že naši práci je nezbytně nutné odvádět průběžně, den za dnem. Každé ráno se probouzíme s vědomím, že právě dnes čekají na naši pomoc trpící, opuštění, bezbranní, umírající nebo vyloučení, že právě dnes je správný čas konat dobré věci. Nezáleží na tom, jestli je středa, sobota nebo zrovna úterý. Probuďte v sobě touhu po lepším světě a podpořte svým darem charitní dílo pomáhající potřebným právě dnes!

O naší organizaci

Charita Česká republika je nestátní neziskovou organizací, jejímž posláním je pomoc lidem v tísni a sociální nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství nebo politické názory. Nepřímo pak pomáhá Charita lidem v nouzi i tím, že na jejich situaci upozorňuje a usiluje o zlepšení. Všichni charitní pracovníci i dobrovolníci se řídí etickým kodexem a mají vzdělání či schopnosti odpovídající zákonným požadavkům a náročnosti jejich pozice. Pomáháme lidem v nouzi u nás i v zahraničí a provozujeme širokou síť sociálních a zdravotních služeb.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy