Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
#NenechDeduSkocitZOkna

Organizace
Letokruh, z.ú.

Autor
Kateřina Karbanová

DARUJTE

Pomozte nám navrátit seniorům pocit užitečnosti!
Prostřednictvím dobrovolnictví zvedáme babičky a dědečky z gaučů a od televizí a zapojujeme je zpět do aktivní role ve společnosti.
Pomozte nám pomáhat, děkujeme!

Naše odkazy

O naší organizaci

Určitě se shodneme, že nejhorší, co vás ve stáří může potkat, je SAMOTA. Pocit, že vás nikdo na tomto světě už nepotřebuje, končí čím dál tím častěji u seniorů bohužel naprosto tragicky. Proto vznikla nezisková organizace Letokruh, aby ukázala seniorům, že jsou stále i ve svém věku potřební a že dobrovolnictví je možnou cestou k znovunalezení či udržení smyslu života. Zapojit se může opravdu každý! Každý má totiž nějaké zkušenosti, dovednosti, znalosti, které jiný ocení. A může se jednat i „jen“ o umění naslouchat a být společníkem druhému …protože i malé věci dávají stáří smysl!

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy