Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
OBĚDY PRO DĚTI

Organizace
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Autor
Barbora Nejedlá

DARUJTE
Přispějte na transparentní účet projektu OBĚDY PRO DĚTI a pomůžete konkrétnímu dítěti obědvat ve školní jídelně s ostatními. Finanční prostředky jsou z transparentního účtu projektu směřovány v 100% na úhradu školních obědů potřebných dětí. Pro vaši představu, průměrně pořídíme jeden školní oběd za 25,- Kč, tzn. náklady na jeden měsíc jsou 500,- Kč a žák obědvá za částku 5 000,- Kč po celý školní rok. Naším partnerem jsou školy. Naším partnerem jsou v tomto projektu základní školy, popř. školní jídelny, které jsou samostatné příspěvkové organizace. Zásadně neposkytujeme finanční příspěvek přímo rodinám dětí. Pomoc je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k potřebným dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci jejich rodičů a pomoc nemohla být zneužita.

Naše odkazy

O naší organizaci

Projekt Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokáží vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. Detailnější informace o společnosti a jejich dalších projektech naleznete na www.women-for-women.cz.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy