Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Oblečení pro MOMENT

Organizace
Vysoká škola PRIGO, z. ú.

Autor
Mgr. Sabina Vaňková

Vysoká škola PRIGO, z. ú. se v říjnu 2019 stala trvalým sběrným místem pro Moment charity shops. Rozhodli jsme se touto formou podpořit neziskové projekty, kterýmž se finanční pomoci dostává jen zřídka. Není nic jednoduššího, než doma vytřídit oblečení, módní doplňky a boty, které již nevyužíváme a darovat je do Momentu, který posléze tyto kousky prodá v síti dobročinných seconhandů a zisk věnuje vybraným veřejně prospěšným organizacím.

Sběrné místo pro Moment se stalo nedílnou součástí Vysoké školy PRIGO. Do sbírky se zapojují nejen vyučující, ale i studenti, kteří hojně přinášejí nevyužívané, ale přesto pěkné kousky oblečení, boty, kabelky i bižuterii. Jsme rádi, že můžeme pomáhat, alespoň tímto způsobem.

O naší organizaci

Vysoká škola PRIGO je nestátní neziskovou organizací, jejímž posláním je poskytovat vzdělání v akreditovaných studijních programech, jakož i pěstovat a rozvíjet vědeckou a další tvůrčí činnost ve spolupráci s domácími a zahraničními vysokými školami, výzkumnými a dalšími institucemi, se státní správou a s podnikovou a kulturní sférou.

Vysoká škola PRIGO vstoupila již do druhého desetiletí své existence. Staví na hodnotách, jako jsou otevřenost a proinkluzivita, rovný přístup ke vzdělávání, respektování vzdělávacích potřeb jednotlivce, relevance a efektivnost.

Primárním cílem Vysoké školy PRIGO je stát se v horizontu nadcházejícího desetiletí elitní vysokou školou zaujímající přední místo v evropském prostoru vzdělávání, tedy školou zaměřenou na realizaci základního i aplikovaného výzkumu s vysoce kvalitními výsledky a s rozvinutými vnějšími a zahraničními vztahy. Vysoká škola PRIGO je členem PRIGO Group, široké skupiny škol působících na všech úrovních vzdělávání, která chce vychovávat špičkové odborníky, schopné kritického, syntetického myšlení, nadané přenositelnými kompetencemi, ochotné se nejen celoživotně vzdělávat a přijímat kritiku, ale také předávat své znalosti a zkušenosti jiným. Budeme vždy usilovat o to, aby naši absolventi měli přirozený smysl pro společenskou odpovědnost, aby přijímali za své výzvy spojené s životem v multikulturním prostoru, s rozvojem nových technologií a s udržitelností ekonomického rozvoje.

Naše vzdělávací strategie vychází z aplikace unikátního, ochrannou známkou chráněného přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je u nás vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Vysoká škola PRIGO má, kromě akreditací vysokoškolských studijních programů, akreditovanou téměř stovku jiných studijních programů v oblasti profesního manažerského ekonomického nebo právního vzdělávání, rekvalifikací, celoživotního učení a dalšího vzdělávání. Jsme nositeli akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí nebo European Association Comenius.

Základem pro naplňování cílů Vysoké školy PRIGO je především stabilní a loajální jádro akademických pracovníků s nadstandardní kvalifikační a vhodnou věkovou strukturou, kteří sdílejí společné vize a hodnoty. Většina našich pedagogů působí externě na dalších vysokých školách v České republice i v zahraničí, ať už jako členové poradních orgánů, externí vyučující, hodnotitelé výzkumných projektů nebo oponenti článků v odborných vědeckých časopisech a klasifikačních prací, a začleňují se tak nadstandardně do akademické komunity. Zapojujeme se také do praktické činnosti, a to nejen v rámci spolupráce s podnikatelskou i veřejnou sférou, ale také v charitativní a dobrovolnické rovině.

Vysoká škola PRIGO uzavřela nová memoranda o spolupráci s několika zahraničními univerzitami. Hlavní partnerskou školou se stala University of Nebraska, USA. Našim studentům i pedagogům tak nabízíme krátkodobé i delší studijní či pracovní pobyty v USA. Další spolupráci jsme navázali s partnery v Evropě a Číně. Získali jsme grantové prostředky z programu ERASMUS+, což našim studentům a pedagogům umožňuje realizovat mnoho nových výměnných pobytů nejen v zemích EU. Své studenty nově připravujeme na magisterská studia na prestižních univerzitách ve Velké Británii, USA a dalších zemích (Master´s Degree), na kterých mohou studovat absolventi našich bakalářských studijních programů. Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Eurocentrem Ostrava studenty připravujeme také na výběrová řízení do institucí EU, zejména na EPSO testy (European Personnel Selection Office).

Jsme pravidelnými řešiteli projektů financovaných z prostředků Technologické agentury ČR (TAČR), Evropské unie v rámci programů INTERREG nebo OPVVV, Hlávkovy nadace nebo MPSV a EACO. Přistoupili jsme také k dalším významným institucím, jako jsou Asociace vzdělavatelů v sociální práci, European Research Institute for Social Work, Hospodářská komora ČR, Česká společnost ekonomická nebo Rada vysokých škol. Pokračujeme ve spolupráci s firemní sférou a nově jsme podepsali memorandum o spolupráci se společností Tieto.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy