Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Oblečení pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou

Organizace
Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Autor
Radka Báčová

Na projektovém oddělení FIT jsme se rozhodli, že propojíme a zároveň rozšíříme naši projektovou činnost o aktivity podporující společenskou odpovědnost. Jako jednu z prvních akcí organizujeme na Fakultě informačních technologií VUT v Brně dobrovolný sběr textilu. Sbírka textilu bude uspořádána na podporu služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou a oděvy, které již někteří z nás nevyužijí, poputují do denního stacionáře Rosa, případně i do ostatních služeb charity, a pomohou tak potřebným strávit Vánoce v teple.

#FITVOLUNTEER #FITRESPONSIBILITY

O naší organizaci

Sběr textilu organizuje projektové oddělení Fakulty informačních technologií VUT v Brně a zapojit se mohou všichni zaměstnanci i studenti univerzity.

Denní stacionář Rosa poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Posláním denního stacionáře je podpora a rozvoj osob s mentálním a kombinovaným postižením, vedoucí k co největší možné míře samostatnosti, začlenění se do běžné společnosti a spokojenosti uživatelů.

https://zdar.charita.cz/nase-sluzby-a-zarizeni/rosa-denni-stacionar/

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy