Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Obyčejný okamžik pro rodiny v nouzi

Organizace
Diecézní charita Brno

Autor
Lucie Hacarová

DARUJTE
Pro letošní rok jsme se rozhodli svátek Giving Tuesday věnovat našim maminkám v Azylovém domě pro matky s dětmi Domově svaté Markéty. Chtěli bychom jim dát příležitost prožít obyčejný okamžik se svými dětmi. Příběhy maminek a jejich dětí jsou různé. Rozhodně ale nejsou obyčejné. Jsou často plné vzpomínek, na které by raději zapomněly a zažily nový a lepší start. Každý obyčejný okamžik, který máma prožije se svými dětmi a kdy se o ně může starat v bezpečném zázemí, je velice cenný. I váš dar může zařídit úplně obyčejný okamžik.

O naší organizaci

Diecézní charita Brno je křesťanská nezisková organizace. Ročně pomůže 58 tisícům lidí v nouzi po celém území Jihomoravského kraje a části Kraje Vysočina. Vyvíjí činnost především v oblasti sociální a zdravotní péče, v humanitární pomoci a v ochraně a podpoře lidských práv a svobod. Pomáhá seniorům, lidem bez přístřeší, rodinám a ohroženým matkám a dětem, lidem s mentálním postižením a autismem, sociálně znevýhodněným i dalším osobám v nouzi.
Diecézní charita Brno byla znovuobnovena v únoru roku 1992 brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem. Navázala tak na dřívější práci Charity, která na území brněnské diecéze působila od roku 1922 do jejího zrušení v roce 1959. V současnosti má téměř 1500 zaměstnanců. V charitních službách také pomáhá dlouhodobě 1100 dobrovolníků a až 13 000 dobrovolníků se zapojuje do úsilí Charity při sbírkách.
V roce 2016 obdržela Diecézní charita ocenění Neziskovka roku od Nadace NROS v kategorii Velká neziskovka.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy