Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Od bažiny k obecní rezervaci (Pastviska u Odrance)

Organizace
Sdružení Krajina

Autor
Ing. Kateřina Marečková

DARUJTE

Sdružení Krajina zahájilo moc hezký projekt a spolupráci s obcí Odranec na „znovuoživení“ krásného kusu přírody, který by bez péče zarostl náletovými dřevinami a nenávratně zmizel. Snažíme se tomuto krásnému koutu navrátit jeho funkčnost a ze zarostlé nevzhledné bažiny vykouzlit oku lahodící obecní rezervaci, ve které se budou pást ovce, poníci nebo divocí koně. To ovšem obnáší spoustu a spoustu práce, vyřezávání náletových dřevin, tvorbu stružek a tůní či ohrazení pastviny.V rámci Giving Tuesday, neboli Mezinárodního dne dárcovství můžete tento náš projekt podpořit na náš dárcovský účet 2100922271/2010, se zprávou pro příjemce – Pastviska. Děkujeme.

O naší organizaci

Sdružení Krajina je spolek jehož posláním je aktivně přispívat ke zlepšení stavu přírody, krajiny a životního prostředí. Hlavní činností spolku je kosení podmáčených luk, výsadby stromů, obnova tůní, pořádání dobrovolnických akcí a pozemkový spolek.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy