Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
On-line aukce pro Cestu domů

Organizace
Cesta domů, z. ú.

DARUJTE

Zapojte se do GivingTuesday netradičním způsobem a dražte umělecká díla v Aukci uměleckých děl pro Cestu domů. V úterý i ve středu ještě můžete část kolekce dražit on-line.
Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím a jejich blízkým.

O naší organizaci

Cesta domů poskytuje nevyléčitelně nemocným lidem specializovanou paliativní péči. Provozuje Domácí hospic na území hlavního města Prahy. Nevyléčitelně nemocným nabízí zdravotní služby 24 hodin denně 7 dní v týdnu v jejich domácím prostředí. Cesta domů také podporuje rodinu nemocného a umožňuje, aby člověk v posledních dnech a týdnech života mohl dožít důstojně, mít čas na své nejbližší, na rozloučení a mohl být doma, v prostředí, které má rád. Můžete nám v tom pomoci. Bez individuálních i firemních dárců bychom se neobešli. Děkujeme!

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy