Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Online aukce pro Hospic Dobrého Pastýře

Organizace
TŘI, z.ú.

Autor
Jana Vernerová

DARUJTE

Romana letos připravovala již třetí ročník dobročinného bazárku, nouzový stav jí však znemožnil jeho realizaci. To však tuto houževnatou optimistku, která když něco slíbí, to i splní, nezastavilo. Vymyslela si a také zorganizovala online aukci ve prospěch Hospice Dobrého Pastýře, jejíž výtěžek pomůže zafinancovat nákup potřebné digitální techniky pro zdravotníky domácího hospice. Tým domácího hospice pečuje o pacienty v terminálním stádiu jejich onemocnění, kteří se rozhodli strávit poslední okamžiky svého života doma v kruhu svých blízkých. Pokud k pacientům zdravotníci nevyjíždějí, poskytují distanční pomoc na telefonu. Tato forma péče se u „zaškolených“ rodin, které péči o svého blízkého začali celkem zvládat, zavedla poprvé na jaře během nouzového stavu. I teď během podzimního nouzového stavu, zejména v případech, kdy se v rodině pacienta potvrdila nákaza koronavirem. Aby mohly podpůrné a instruktážní videohovory s rodinou a pacientem probíhat kvalitně, je zapotřebí spolehlivých chytrých telefonů. Romana se rozhodla, že pomůže získat potřebné prostředky na jejich nákup. Pomozte ji a zapojte se do aukce pro Hospic Dobrého Pastýře. Děkujeme!!

O naší organizaci

TŘI, z.ú. je zakladatelem a provozovatelem Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech. Její převažující činností je hospicová a paliativní péče, a to jak v rámci lůžkového hospice, tak v domácím prostředí klientů. Společnost poskytuje také celou škálu sociálních a komunitních služeb, aktivně se věnuje vzdělávací, osvětové a aktivizační činnosti.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy