Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Oslav s námi Mezinárodní den dobrovolnictva

Organizace
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit

DARUJTE

Již 3. prosince nás čeká náš první online Mezinárodní den dobrovolnictva. Doufáme, že se na streamu všichni setkáme a společně vzdáme hold všem dobrovolnickým duším, kterým není lhostejný okolní svět a svými aktivitami jej činí lepším.

Toto období ovšem patří ještě jinému dnu, Giving Tuesday, mezinárodnímu svátku dárcovství, který se koná po celém světě ve stejný den a jejím cílem je spojit lidí, aby v tento den podpořili aktivity, kterým věří, a společenství, ve kterých žijí. Při této příležitosti bychom tě rádi požádali o podporu.

Věříme, že skrze naše aktivity zprostředkováváme lidem příležitost, která jim pomůže na jejich cestě životem. Dobrovolnictví je pro nás nástroj ke vzdělávání, díky němuž se dobrovolník či dobrovolnice dozví něco o sobě, ostatních lidech, přírodě a to jak v globálním tak lokálním rozměru. Dobrovolnictví je tak pro nás klíčem k vzájemnému porozumění a nenásilí.

Souzníš-li s naším posláním stejně jako my, pomoz nám svým příspěvkem, abychom i v budoucnu byli schopni přivádět další lidi k myšlence mezinárodního dobrovolnictví.

O naší organizaci

Jsme nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Naším posláním je prostřednictvím dobrovolnických projektů, vzdělávacích programů a kampaní podporovat rozvoj tolerantní otevřené společnosti a aktivního odpovědného přístupu k okolnímu světu nejen v Čechách, ale i na celém světě.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy