úterý 3.
prosince
2019 přidat
do kalendáře
největší svátek dárcovství
a nejštědřejší den v roce,
který oslavuje celý svět
REGISTROVANÉ
AKTIVITY
A VÝZVY
REGISTRUJTE
SVOU VÝZVU
NEBO AKTIVITU
#Giving
TuesdayCZ

Black Friday

Giving Tuesday

Giving Tuesday, světový svátek dárcovství, podporuje a oslavuje chuť pomáhat a dělat dobré skutky. Kampaň se koná po celém světě ve stejný den, oslavuje se vždy v úterý následující po dni díkůvzdání a nákupním šílenství na Black Friday. Letos Giving Tuesday připadá na úterý 3. prosince 2019, kdy otevírá charitativní sezónu před Vánoci.
150 zemí světa
380 miliónů dolarů
105,5 průměrná výše daru v dolarech
data z roku 2018, více čísel zde

ročník 2018 ve světě a v ČR
národní
ambasador
pro Česko:  

Partneři


„Společnost ČEPS vnímá svou roli na poli společenské odpovědnosti jako zásadní. Plně si uvědomuje svůj díl odpovědnosti za stav prostředí, v němž působí, a snaží se aktivně přispívat k jeho rozvoji. V rámci Dárcovského programu podporujeme aktivity se širším společenským dosahem, přičemž se zaměřujeme zejména na sociální pomoc, ochranu životního prostředí, podporu regionální kultury a sportu dětí, mládeže a hendikepovaných. Spolupráce na projektu Giving Tuesday nás velmi těší, neboť navazuje na široké aktivity ČEPS v této oblasti a pomáhá dále šířit myšlenky dárcovství a dobročinnosti.“
Hana Klímová vedoucí odboru Komunikace Čeps, a.s.

"Zodpovědnost za rozvoj jednotlivce i celé společnosti je nedílnou součástí naší firemní kultury. Dlouhodobě podporujeme rozvoj čtenářství, financujeme zaměstnanecké společensky prospěšné aktivity. Založili jsme Nadaci Albatros, které každoročně přispíváme částkou převyšující 10 milionů korun na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí. Právě tato skupina dětí potřebuje teď, během pandemie covidu-19, pomoci zajistit vybavení a podporu v distančním vzdělávání. Věřím, že Giving Tuesday v tom může hodně pomoci."

Silke Horáková spolumajitelka Albatros Media a spoluzakladatelka Tilia Impact Ventures

„Od svého vzniku v roce 1992 si společnost ČEZ zakládá na pomoci druhým, především v regionech, kde působíme. Patříme k největším a nejvýznamnějším firemním dárcům v České republice a chceme být inspirací a příkladem i pro ostatní. Podpora Giving Tuesday, největšího svátku dárcovství, je pro nás příležitostí ukázat široké veřejnosti, že pomáhat druhým má opravdu smysl.“

Michaela Chaloupková členka představenstva,
ředitelka divize správa a leader udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ

Mediální partneři

Mediální partner
#GivingTuesdayKids

Partner pro výzkum

Podporujeme

Záštity

Záštita primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba
Záštita primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové
Záštita hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské
Záštita hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka