Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Patron – podpora mladých lidí opouštějících dětské domovy

Organizace
Liga otevřených mužů

Autor
Lukáš Talpa

DARUJTE
Mladým mužům vyrůstajícím v dětských domovech chybí pozitivní mužské vzory, s kterými by mohli trávit individuálně čas, sdílet se o svých radostech a strastech a přitom se připravovat na odchod z dětského domova. Výzva Giving Tuesday pomůže rozšíření projektu do příhraničí, zejména Ústeckého a Libereckého kraje, proškolení a doprovázení dobrovolníků, kteří se stanou jakousi kotvou mladým lidem, kteří vplouvají z relativně klidných vod dětského domova do neklidných vod dospělého života. Zkušenosti ukazujíc, že tento krok zvládají jen obtížně a pomyslná kotva jim napomůže, aby se na širém moři neztratili.

Naše odkazy

O naší organizaci

Liga otevřených mužů, z. s. (LOM) je nevládní organizace zaměřená na práci s cílovou skupinou mužů a zvyšování kvality jejich života. Naše činnost se vyvíjí ve 2 liniích:

1) Zabýváme se prací s muži v nové, zátěžové či krizové situaci. Nabízíme individuální poradenství, internetové poradenství, tematické workshopy a semináře (zaměřené na práci s agresí, přípravu na porod a rodičovství apod.), rozvojové kurzy, outdoorové akce a poradenskou činnost prostřednictvím spolupracujících partnerů v 11 městech ČR.

2) Věnujeme se práci s odbornou i laickou veřejností na genderová témata. Provozujeme webové stránky www.ilom.cz, organizujeme kampaně (Bílá stužka – Muži proti násilí na ženách a dětech, Suchej únor apod.), veřejné akce (např. Veřejný muž, Tátafest), publikujeme rozhovory a články v médiích, účastníme se odborných akcích a jsme zapojení do politických struktur (Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a její výbory a pracovní skupiny).

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy