Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Patronská podpora na cestě do dospělosti dětí z DD

Organizace
Liga otevřených mužů

Autor
Lukáš Talpa

DARUJTE

Projekt Patron (www.ipatron.cz) podporuje mladé lidi na cestě k samostatnosti a jejich sociálnímu začlenění. Pro mladé lidi odcházející z dětského domova je krok osamostatnění mnohem složitější než pro mladé lidi, kteří odchází z rodin. Mladí lidé z DD se ve své většinou nemají o koho opřít a každá chyba, kterou po odchodu z DD udělají, může mít, a mívá, velké negativní důsledky pro jejich úspěšné zapojení do společnosti. Patroni, dobrovolníci starší 30 let, se jim stávají průvodci na cestě do dospělosti, předávají jim své zkušenosti a jsou jim oporou v prvních chvílích samostatného života.
Pro úspěšné vytvoření dvojice patron – mladý člověk chceme zrealizovat kurz, který napomůže vzájemnému poznání mladých lidí a dobrovolníků při řízených aktivitách. Získané finance budou použity na zajištění ubytování mladých lidí z DD, aktivit podporujících vytvoření vztahu a metodické vedení celého kurzu.

Naše odkazy

O naší organizaci

Liga otevřených mužů (LOM) se zaměřuje na zvyšování kvality života mužů prostřednictvím podpory aktivního přístupu mužů k osobnímu rozvoji a zdraví, k zodpovědnému partnerství a k rodičovství, k profesní seberealizaci a ke společenské angažovanosti. Realizuje projekty zaměřené na prevenci násilí (Výchova bez násilí), zvládání vzteku (Muži proti násilí na ženách a dětech), rozvoj otcovských kompetencí (Tátové na křižovatce) a podporu osob ohrožených sociálním vyloučením (Patron).

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy