Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Plechové domky pro naše mamky

Organizace
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

Autor
Gabriela Selinger

DARUJTE

Naším cílem je nahradit stávající nevyhovující budovu v areálu azylového domu novými obytnými kontejnery. Tyto domky poskytnou dočasný domov deseti matkám s dětmi, které svůj domov ztratily a ocitly se tak v tíživé životní situaci. Rádi bychom tak těmto ženám pomohli s návratem do běžného života.
K zahájení projektu nám zbývá zajistit ještě 500 000 Kč, které bychom rádi získali z podpory soukromých dárců. Budeme rádi, když se podíváte na naše webové stránky, skrze které nám můžete přispět i vy a společně tak můžeme tohoto cíle dosáhnout.

Naše odkazy

O naší organizaci

Chceme, aby v zájmu dětí žily rodiny pohromadě. Poskytujeme přechodné ubytování, podporu a zázemí lidem ohroženým ztrátou bydlení. Azylový dům pracuje s programem komunitního bydlení, který rozvijí dovednosti a návyky potřebné k běžné integraci do společnosti.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy