Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Plníme přání, myslíme na druhé

Organizace
Skupina ČEZ

Autor
Lenka Mikulková

Již 13. rokem pořádáme projekt, Plníme přání, myslíme na druhé, který vrcholí právě před Giving Tuesday. Jedná se o charitativní projekt Skupiny ČEZ, Nadace ČEZ a jejich zaměstnanců na konkrétně zaměřenou pomoc s heslem „Společně proti nepřízni osudu“. Pomáháme lidem, kterým osud nepřál, a ocitli se v těžké životní situaci. Stejně jako u dalších obdobných akcí dbáme na maximální zapojení zaměstnanců do celého procesu sbírky – počínaje doporučením osob v těžké životní situaci až po možnost ovlivnit, jak vysoká finanční částka bude mezi tyto osoby rozdělena.
Zaměstnanci mohou nejprve sami navrhnout někoho ze svého okolí, kdo podle nich potřebuje pomoci v těžké životní situaci. Zaměstnanec se tak stává jakýmsi ambasadorem jím navrhovaného příjemce – společně sepisují životní příběh příjemce i plán, na co by finanční příspěvek byl využit. Z došlých návrhů jsou pak vybrány ty, které splňují podmínky grantového řízení Nadace ČEZ. Příběhy jsou následně zveřejněny na interní síti společně s výzvou na všechny zaměstnance k dobrovolnému dárcovství. Přispět mohou jak konkrétnímu příjemci, jehož příběh je nejvíce osloví, tak na souhrnnou platformu, z níž se finance rozdělují rovným dílem mezi všechny zúčastněné. Celkovou vybranou sumu od zaměstnanců Nadace ČEZ poté zdvojnásobí.

O naší organizaci

Skupina ČEZ se již před několika lety posunula od konceptu společensky odpovědných aktivit k širšímu pojmu udržitelného rozvoje. Vnímá jej jako růst, který naplňuje současné společenské potřeby a zároveň chrání potřeby budoucích generací. Udržitelnost pro nás v praxi znamená každodenní prosazování rovnováhy mezi ekonomikou, sociálním a společenským hlediskem života a životním prostředím.
Význam a velikost Skupiny ČEZ vyvolává řadu očekávání nejen ze strany obchodních partnerů a zaměstnanců, ale především od veřejnosti. Energetika je odvětví, které má velký vliv na české a evropské hospodářství, na své okolí, na životní prostředí i naši budoucnost.
Rozhodnutí chovat se udržitelně je dlouhodobý proces a firma na něm intenzivně pracuje. Stejně jako v jiných oblastech je potřeba definovat cíle, zvolit vhodnou strategii pro jejich dosažení, zakomponovat je do ostatních procesů, nastavit pravidla vyhodnocování a pravidelně kontrolovat, jak se daří cíle naplňovat. Skupina ČEZ se v České republice řídí strategií udržitelného rozvoje s názvem Energie pro budoucnost. Tvoří ji pět dlouhodobých strategických priorit (Zajistit udržitelný provoz, Být dobrým partnerem, Přinášet užitečná řešení zákazníkům, Umožnit transformaci energetiky a Nastartovat motor inovací), které se dále větví do jednotlivých programů.
V České republice patří Skupina ČEZ k významným zaměstnavatelům: má přes 22 tisíc zaměstnanců. Dlouhodobě se snaží do aktivit udržitelného rozvoje aktivně zapojit právě zaměstnance. Mohou se například zúčastnit firemního dobrovolnictví, přispět do zaměstnanecké sbírky, podpořit neziskové organizace nákupem výrobků z chráněné dílny nebo pomoci organizaci, kde se sami angažují, získáním financí od Nadace ČEZ. Cílem je nabídnout zaměstnancům takové druhy aktivit, aby si mohl vybrat opravdu každý.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy