Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Plníme přání, myslíme na druhé

Organizace
Skupina ČEZ

Autor
Lenka Mikulková

Již 14. rokem pořádáme projekt „Plníme přání, myslíme na druhé“, který vrcholí právě před Giving Tuesday. Jedná se o charitativní akci Skupiny ČEZ, Nadace ČEZ a jejich zaměstnanců, která je zaměřena na konkrétní pomoc lidem v těžké životní situaci. Stejně jako u dalších obdobných akcí dbáme na maximální zapojení zaměstnanců do celého procesu.
Zaměstnanci mohou navrhnout člověka ze svého okolí, kterého osobně znají a který podle nich potřebuje pomoc. Stávají se tím ambasadorem obdarovaného – společně sepisují jeho přání a životní příběh. Vybrané příběhy jsou představeny na interní síti ČEZ společně s výzvou pro všechny zaměstnance k dobrovolnému dárcovství. Přispět mohou jak konkrétnímu příjemci, tak i na souhrnnou platformu, z níž se finance rozdělují rovným dílem mezi všechny zúčastněné. Celkovou vybranou částku od zaměstnanců pak Nadace ČEZ zdvojnásobí.

O naší organizaci

Skupina ČEZ je českou firmou zaměřenou především na výrobu energií, distribuci a poskytování energetických řešení. Řídíme se přísnými etickými standardy a odpovědně se chováme k zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. Máme i komplexní Strategii udržitelného rozvoje, která je úzce provázaná s globálními cíli udržitelného rozvoje OSN (SDGs).

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy