Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Plníme přání, myslíme na druhé

Organizace
Skupina ČEZ

Autor
Lenka Hybšová

Již 12. rokem budeme v rámci projektu Plníme přání, myslíme na druhé pomáhat potřebným. Jedná se o charitativní projekt Skupiny ČEZ, Nadace ČEZ a jejich zaměstnanců na konkrétně zaměřenou pomoc. V letošním roce máme heslo „Společně proti nepřízni osudu“. Pomáháme lidem, kterým osud nepřál a ocitli se v těžké životní situaci. Zaměstnanci mají možnost sami navrhnout někoho ze svého okolí, o kom se domnívají, že naši pomoc potřebuje. Z došlých návrhů pak každoročně vybíráme několik desítek příběhů, které zveřejníme na firemním intranetu a vyzveme zaměstnance k dobrovolnému dárcovství. Dle svého uvážení mohou přispět buď konkrétní osobě, nebo přispět všem najednou částkou, která se mezi ně rozdělí. Celkovou vybranou sumu od zaměstnanců Nadace ČEZ poté zdvojnásobí. V letošním roce spolupracujeme na naší sbírce s Výborem dobré Vůle – Nadací Olgy Havlové.

O naší organizaci

Skupina ČEZ je energetické seskupení, které působí v řadě zemí Evropy s centrálou v České republice. Skupinu reprezentuje více než sto různě velkých společností. V rámci své podnikatelské činnosti se hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie a vytváří prostředí pro profesní růst zaměstnanců. Firemní kultura je orientovaná na bezpečnost, stálý růst vnitřní efektivity a podporu inovací v zájmu růstu hodnoty Skupiny ČEZ. Udržitelný rozvoj vnímáme ve Skupině ČEZ jako růst, který naplňuje současné společenské potřeby a zároveň chrání uspokojování potřeb budoucích generací. Udržitelnost v praxi pro nás znamená každodenní prosazování rovnováhy mezi ekonomikou, sociálním a společenským hlediskem života a životním prostředím. Koncepčním pojetím otázky udržitelného podnikání projevuje Skupina ČEZ zájem a zároveň veřejný závazek co nejvíce koordinovat svou podnikatelskou činnost ve prospěch komunit nejen ve svém blízkém okolí. Podnikatelskou strategii rozvíjí závazky a cíle pěti priorit udržitelného rozvoje, které Skupina ČEZ přijala v roce 2016. Jsou jimi: zajistit udržitelný provoz, být dobrým partnerem, přinášet užitečná řešení zákazníkům, umožnit transformaci energetiky a nastartovat motor inovací.
Skupina ČEZ je již přes deset let otevřena názorům a cestám spolupráce se zaměstnanci v charitativních aktivitách. Účast zaměstnanců je vždy svobodná, dobrovolná a místně specifická. V České republice se významně zapojují do lokálních aktivit a pomáhají tam, kde jejich firmy ze Skupiny ČEZ působí.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy