Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Podnikavý den střednich škol

Organizace
Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni

Autor
Kristýna Machová

Zaměstnanci Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni a neziskové organizace NVIAS se rozhodli darovat svůj čas a vědomosti a pomoci podpořit studenty středních škol v podnikavosti, rozvinout jejich kreativitu, kritické myšlení, komunikaci i informatické myšlenky. Zorganizují událost s názvem Podnikavý den středních škol.
Studenti budou hledat cestu k úspěchu, zažijí teorii v praxi. Během podnikavého dopoledne mezi sebou bude soutěžit několik týmů studentů. Každý tým studentů vybuduje svoji společnost, realizuje investiční i vlastní marketingové strategie. A to je jen začátek. Studenti si také vyzkouší výrobu a vývoj robota, včetně jeho programování. Formou hry se nastartuje zapálení pro učení a hledání cesty k úspěšnosti.

Nebude to však zadarmo, očekává se nadšení a chuť učit se a zažít něco nového.

O naší organizaci

Fakulta ekonomická (FEK) Západočeské univerzity v Plzni byla založena v roce 1990 a je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni. Fakulta působí na dvou místech – v Chebu a v Plzni. Nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studium. Centrum podnikání a udržitelnosti působí na FEK a podporuje zajímavé, studentské podnikatelské nápady na cestě za úspěchem. Zároveň se snaží rozvíjet a šířit myšlenku udržitelnosti, udržitelného businessu a společenské odpovědnosti na celé Západočeské univerzitě v Plzni.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy