Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Podpoř mezikulturní vzdělávání

Organizace
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit

Autor
Marek Šurkala

DARUJTE

Být dobrovolníkem v našich očích znamená nejenom svou prací pomáhat určitému smysluplnému projektu. Být dobrovolníkem znamená být aktivním občanem, který respektuje hodnoty druhých, kriticky přemýšlí o světě, má svůj názor a následně je schopný věci ovlivňovat.

Proto pořádáme školení, kde našim dobrovolníkům předáváme dovednosti k porozumění globálních souvislostí a provázaností dnešního světa. A proto též lpíme na kvalitním vzdělávání našich vedoucích workcampů, kteří jsou pak schopni úspěšně řešit nastalé situace v skupině lidí z různých koutů světa a odlišných kultur.

V neziskovém sektoru to je však s financemi bohužel napjaté. Což nás nutí přemýšlet o našich možnostech do budoucna. Považovali bychom ovšem za naše selhání, kdybychom dobrovolníkům v budoucnu nebyli schopni poskytovat právě naše školení. Proto se na Vás obracíme s žádostí o finanční příspěvek. I díky Vaší pomoci budeme schopni dále rozvíjet a šířit myšlenku mezinárodního dobrovolnictví a mezikulturního vzdělávání.

O naší organizaci

Jsme nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Skrze naše aktivity vytváříme příležitosti k aktivnímu zapojení do společnosti a k získávání vědomostí, zkušeností a postojů užitečných pro osobní, občanský i profesní život. Naší vizí je společnost, ve které se lidé respektují a přistupují zodpovědně k okolnímu světu. Věříme, že dobrovolnictví a spolupráce na lokální i globální úrovni je cestou ke vzájemnému porozumění a nenásilí.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy