Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Podpora lidí s duševním onemocněním

Organizace
Fokus Praha, z.ú.

Autor
Slavomíra Pukanová

DARUJTE
My, ve Fokusu Praha, pomáháme lidem, kteří mají zkušenost s vážným duševním onemocněním. Pomáháme celoročně, vždy, když je potřeba. V našem Centru duševního zdraví dokonce 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. POJĎTE POMÁHAT S NÁMI! S vaší podporou to bude o moc snažší. V rámci Giving Tuesday nám zašlete svůj dar a podpořte tak rozvoj komunitních služeb pro lidi s duševním onemocněním. Včasná a adresná podpora sociálních pracovníků a zdravotníků pomáhá snižovat riziko hospitalizací , umožňuje žít důstojný a spokojený život v kruhu rodiny, udržet si zaměstnání a samostatné bydlení. A hlavně pomáhá žít s vírou, že i člověk s problémy v oblasti duševního zdraví má naději na zotavení!

O naší organizaci

Jsme nestátní nezisková organizace Fokus Praha. Podporujeme lidi se závažným duševním onemocněním tak, aby i navzdory projevům své nemoci mohli žít spojený a důstojný život ve svých domovech. Nabízíme podporu v oblasti bydlení, práce, zaměstnání, vzdělání, ale i trávení volného času a svépomocných aktivit. Kromě toho poskytujeme programy zdravotní, psychoterapeutické a krizové pomoci. Obhajujeme práva a zájmy lidí se zkušeností s duševní nemocí a informujeme o problematice duševního zdraví. Propagujeme otevřený přístup a toleranci k lidem se zkušeností s duševní nemocí.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy