Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Podpora rodin předčasně narozených dětí

Organizace
Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny

Autor
Petra Strnadová

DARUJTE

Naším posláním je pomáhat rodinám předčasně narozených dětí, zmírnit finanční a psychickou zátěž spojenou s jejich odloučením. Pomáháme konkrétním rodinám a jejich konkrétní potřebě spojené s předčasně narozeným dítětem v oblasti dopravy, speciální výživy, zdravotních pomůcek, psychologické a rehabilitační péče. Jsme jediný nadační fond v ČR, který nabízí konkrétní finanční pomoc postiženým rodinám, aby mohly trávit po dobu hospitalizace dítěte (několik měsíců) maximum možného času společně. Pomáháme s následnou péčí, úhradou pomůcek či rehabilitací zdravotně postižených dětí v důsledku předčasného porodu.

Získaná částka bude rozdělena konkrétním rodinám předčasně narozených dětí v oblastech výše uvedených. Na základě přijatých žádostí, správní rada vyhodnotí a schválí výši příspěvku, následně bude proplaceno oproti účtu. Správní rada NF: předseda správní rady NF doc. Zbyněk Straňák, primář neonatologie Podolí, Hana Píšová a Markéta Stránská – zakladatelky NF a členky správní rady

O naší organizaci

Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny byl založen v prosinci roku 2013 Hanou Píšovou a Markétou Stránskou. Nadační fond vznikl na základě naší osobní zkušenosti s příchodem předčasně narozených dvojčat na svět. Cílem fondu je pomáhat rodinám předčasně narozených dětí, které se ocitly v tíživé finanční a psychické situaci. Nadační fond pomáhá vždy konkrétní rodině a jejich konkrétní potřebě spojené s předčasně narozeným dítětem.

O konkrétní formě a výši pomoci rozhoduje správní rada NF. Předsedou správní rady je doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, primář novorozeneckého oddělení UPMD Praha.

Hana Píšová – zakladatelka NF
„K založení nadačního fondu mě dovedla osobní zkušenost. Naše děti, dvojčata, se narodily předčasně ve 24. týdnu. Jejich porodní váha byla 680 g a 700 g. První 4 měsíce svého života strávily v inkubátoru. Nyní jsou jim skoro čtyři roky a jsou to zdravé a krásné děti. První roky byly ve znamení lékařských vyšetření, každodenního cvičení Vojtovy metody, neustálé nejistoty, jak se budou vyvíjet, jaká kvalita života je čeká. Moc dobře vím, čím si lidé v této situaci prochází. Jaká je to psychická, finanční, časová zátěž pro celou rodinu. Jak jsme na začátku tápali, kam a na koho se obrátit. My jsme náš boj, zdá se, vyhráli. Chci se pokusit pomáhat lidem s podobným osudem.“

Markéta Stránská – zakladatelka NF
„Hanu znám z podnikání. Prožívala jsem s ní radost z jejího dlouho očekávaného těhotenství. O to větší šok byl předčasný porod a vše co následovalo potom. Mám pět dětí, z toho jedny dvojčata. Když jsem viděla, čím si Hana a její rodina prošla, došlo mi, že úspěch a peníze jsou vám k ničemu, pokud nemáte zdraví. Velmi mne to zasáhlo a rozhodla jsme se, že do toho půjdu s ní. Založením nadačního fondu bych ráda pomohla těm, kteří takové štěstí, jako já, neměli.“

Prof. Zbyněk Straňák – předseda správní rady NF
„Jako primář neonatologie v UPMD Podolí jsem měl dvojčata Hany po celou dobu jejich hospitalizace v péči. Když za mnou koncem roku 2012 přišla Hana s myšlenkou pomáhat finančně rodinám s předčasně narozenými dětmi, měla mou podporu. Touto problematikou se totiž jiný fond či nadace nezabývá. Současná podpora plyne do vybavení neonatologických center, ale žádná organizace přímo finančně nepomáhá rodinám předčasně narozených dětí. Ty se často ocitají ve velmi složité finanční i psychické situaci, čehož jsem při své profesi každodenním svědkem. Po roce založila Hana s Markétou nadační fond, kde jsem přijal jejich návrh stát se předsedou správní rady a pomáhat jim správně vytipovat a podpořit konkrétní rodiny a jejich potřeby spojené s předčasně narozeným dítětem. Jak jsem jim na začátku řekl – kdyby se podařilo pomoci třeba jen dvěma rodinám, naše úsilí se vyplatilo.“

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy