Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Podpora sociálně slabých rodin při ZŠ Kladno

Organizace
Zentiva

Autor
Markéta Hanzlíčková

Zaměstnanci společnosti Zentiva se zapojili do interně vyhlášené sbírky potravin a drogistického zboží, sbírky oblečení, finanční podpory přes nadaci Patron dětí (na školní pomůcky, pracovní sešity, škola v přírodě, družina a obědy). Součástí akce je i splnění a předání vánočních přání dětí ze sociálně slabých rodin.

O naší organizaci

Společnost Zentiva je výrobcem dostupných kvalitních léčivých přípravků, a to nejen pro evropské pacienty. S více než 3 000 zaměstnanci a sítí výrobních závodů (včetně stěžejních závodů v Praze a Bukurešti) společnost Zentiva usiluje o prvenství na poli značkových i generických léčivých přípravků v Evropě s cílem lépe podporovat každodenní potřeby lidí v oblasti zdravotní péče.
V rámci společnosti Zentiva se snažíme o to, aby zdravotní péče byla právem, nikoliv výsadou. Víc než kdykoliv v minulosti lidé potřebují lepší přístup ke kvalitním dostupným lékům a zdravotní péči. Společně s lékaři, lékárníky, velkoobchodníky, regulátory a státní správou tak nabízíme každodenní řešení, na která všichni spoléháme.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy