Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Podpora vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin

Organizace
Nadace Naše dítě

Autor
Zuzana Šafářová

DARUJTE

Nejvíce ohrožení chudobou jsou v ČR single rodiče se dvěma dětmi – celkem je to 34,1 %. Proto bychom rádi s vaší laskavou pomocí podpořili v letošním ročníku Giving Tuesday náš projekt zaměřený na mimoškolní vzdělávání dětí, které vyrůstají v sociálně znevýhodněném prostředí. Jsou to také děti z pěstounských rodin nebo děti z dětských domovů. Jedním z faktorů, který ovlivňuje budoucí volbu povolání dítěte a jeho touhu se vzdělávat je i způsob, jakým tráví svůj volný čas. Jestliže dítě žije v rodině, která se potýká s chudobou, má minimální šanci využít nabídku mimoškolního vzdělávání. V zájmových kroužcích děti mohou rozvíjet svůj talent, zručnost, fantazii, dovednosti a znalosti. Naučí se hospodařit s časem a také jim setkávání a spolupráce s vrstevníky pomáhají zvýšit sebevědomí, vyzkoušet si, co ho baví a jít za svým cílem. Váš příspěvek pomůže konkrétním dětem k lepší budoucnosti.

Naše odkazy

O naší organizaci

Nadace Naše dítě poskytuje přímou finanční pomoc mentálně a fyzicky hendikepovaným dětem, dětem opuštěným, týraným a jinak ohroženým. Nadaci Naše dítě založila v roce 1993 Ing. Zuzana Baudyšová. Za 26 let existence nadace bylo přerozděleno ve prospěch znevýhodněných dětí přerozděleno více než 300 milionů korun.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy