Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Podpora znevýhodněných rodin

Organizace
Respondeo, z.s.

Autor
Ivana Kelymanová

DARUJTE

Respondeo nabízí pomoc a podporu v průběhu celého roku rodinám s dětmi do 18 let, které se dostaly do nepříznivé životní situace, jsou v agendě Orgánu sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) a bydlí v obcích s rozšířenou působností (ORP) Nymburk, Poděbrady, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště.

 

Pomoc a podporu zajišťujeme zejména v řešení otázek spojených s:

  • výchovnými problémy, financemi a dluhy, exekucemi, apod.
  • bydlením, vztahy v rodině, péčí o dítě a jeho výchovou, školními povinnostmi dítěte a
  • kontaktem se školou, hledáním práce a jednáním s různými institucemi, sladěním pracovního a rodinného života

 

Jak pomáháme?

  • poskytujeme odborné sociální a právní poradenství
  • zajišťujeme psychologické poradenství a terapii jednotlivců, párů i celých rodin
  • nabízíme podporu při sepisování různých dokumentů a podání (poskytneme vzory
  • tiskopisů a kontrolu při jejich vyplňování, tam, kde to je namístě, tak pomůžeme přímo se sepsáním)
  • doprovázíme na jednání k soudu, na úřady, do školy apod.
  • jednáme ve prospěch rodiny.

Naše odkazy

O naší organizaci

Respondeo z. s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje služby lidem a rodinám, kteří se ocitli v složité životní situaci a neví, jak z ní ven. Jejími základními principy jsou bezplatnost (veškeré služby jsou pro klienty bezplatné), nestrannost, nezávislost a důvěrnost, vedle toho také individuální přístup a respekt. Provozuje Občanskou poradnu Respondeo, dále Intervenční centrum Respondeo pro oběti domácího násilí a program Pomoc rodinám s dětmi pro ohrožené rodiny s dětmi. Respondeo je členem Asociace občanských poraden, Asociace pracovníků intervenčních center a registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a služeb pro oběti trestných činů dle platné legislativy. Působí ve východní a severovýchodní části Středočeského kraje, na území 6 okresů – Mělník, Mladá Boleslav, Praha východ, Nymburk, Kolín a Kutná Hora. Má pobočky v 7 městech Středočeského kraje a každý rok pomůže cca 1 500 lidem v tíživé životní situaci.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy