Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Podpořte 19. film. benefici Apropa Jičín, o. p. s.

Organizace
Apropo Jičín, o. p. s.

Autor
Hana Kleistnerová

DARUJTE

Podpořte děti a dospělé s postižením, včetně jejich pečujících rodin v nelehké době. Plánovali jsme 19. benefiční představení, které není možné uskutečnit. Neklesáme na mysli, nastavujeme novou alternativu.
Pozitivní mysl je pro nás důležitá, proto Vás chceme informovat o změnách. K pořádání benefice jsme přistupovali s respektem, avšak nadějí. Naši klienti se již o jara scházeli a vytvářeli “Příběh města Apropolis”, který se měl odehrát právě v Masarykově divadle 7. listopadu. Nyní je již zřejmé, že to nebude možné.
Přistupujeme k záložnímu plánu, alternativní formě benefičního představení, kdy “Příběh města Apropolis “ ožije na filmovém plátně v dostupných dobách. Čeká nás tedy filmová práce, kde nejdůležitější aktéři budou “herci” z Apropa.
Podpořte hlavní myšlenku příběhu – je potřeba táhnout za jeden provaz.
To, že nemůže proběhnout tradiční představení v divadle nás velmi mrzí. Benefici vnímáme jako místo, kde se lidé setkávají, aby společně zažili hluboký pocit radosti z dávání a připojení se k dobré věci. A tento pocit sounáležitosti je potřeba v této době více než kdy jindy. Proto jsme otevřeli možnost online benefiční podpory, pro všechny, kteří chtějí s námi táhnout za jeden provaz.
Připojte se k této výzvě. Staňte se dárci letošní vyjímečné benefice a pomozte nám zvýšit výtěžek. Peníze půjdou na úhradu terapií a aktivit, které zlepšují život lidí s postižením, ale které stát nefinancuje.
Děkujeme. Vaše Apropo

O naší organizaci

Apropo Jičín, o. p. s.
Pomáháme rodinám, které se starají o dítě s postižením, a dospělým osobám s postižením žít co nejnormálnější život.

Naše organizace vznikla roku 1996 jako organizační jednotka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, které je známo pod zkratkou SPMP ČR. Jsme tedy Okresní organizací Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v Jičíně a jsme zaregistrováni pod názvem OO SPMP Jičín – APROPO (dále jen Apropo = asociace pro postižené).
Úzce spolupracujeme se Základní školou v Soudné (dříve zvláštní školou), která má od roku 2002 zřízenu rehabilitační třídu pomocné školy pro mentálně a tělesně postižené děti. Ve škole pomáháme vytvářet zázemí pro velmi těžce postižené děti školního věku. Jsme na Jičínsku zatím jedinou organizací tohoto druhu, která sdružuje a pomáhá těžce handicapovaným dětem.
Poskytujeme Osobní asistenci APROPO, provozujeme Denní stacionář APROPO a organizujeme další aktivity pro děti. Především aktivity terapeutické, volnočasové, integrační a sociálně aktivizační. V rámci péče o pečující pomáháme i rodičům.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy