Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Podpořte děti s PAS a jejich pečující osoby!

Organizace
Jonášův spolek, z.s.

Autor
Silvie Konečná

DARUJTE
Dary, které získáme, využijeme k financování různých seminářů, pobytů a aktivit na které zveme děti s PAS a jejich pečující osoby. Touto cestou jim chceme zprostředkovat možnost navázat nové kontakty, načerpat nové informace a poznat místa, které by za normálních okolností neměli možnost navštívit. Budeme moc vděční za každý příspěvek!

Naše odkazy

O naší organizaci

Účelem spolku je poskytovat pomoc dětem, mládeži a dospělým se zdravotním postižením, a to s autismem, mentálním a smyslovým. Taktéž zajišťujeme všestrannou pomoc i jejich pečujícím osobám. Spolek má za cíl vytvářet co nejlepší materiální podmínky pro zkvalitnění péče o tělesný a duševní rozvoj osob s výše uvedeným zdravotním postižením.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy