Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Podpořte nás v tom pomáhat ONLINE

Organizace
Pro Dialog. zs

Autor
Jindřiška Krpálková

DARUJTE

Ceníme si toho, že se rozhodujete, koho podpoříte svými vlastními vzácnými peněžními zdroji. Tým Pro Dialogu z.s. se zaměřuje  na  pomoc rodinám v situaci konfliktu a nedorozumění, které mají zájem podílet se  na řešení své situace. Pracujeme s lidmi ohroženými násilím nebo chováním  znevažujícím jejich lidskou důstojnost. Důraz klademe na vytváření příznivého a bezpečného prostředí pro zdravý vývoj dětí. Snažíme se poskytovat co nejpříznivější prostředí pro asistované facilitované  setkání. Z důvodu koronavirové pandemie provádíme tato setkání prostřednictvím jakékoliv online formy. Uvědomujeme si nezbytnost kontinuity asistovaného setkávání, zároveň v této psychicky náročné době dochází k vyšší míře domácího násilí, ať už zapříčiněné ztrátou zaměstnání či jiným stresem.  Právě proto je pro nás nezbytné mít kvalitní notebooky pro výkon naší práce.

Zároveň k zefektivnění naší práce online formou bychom rádi využili games therapy. Archipelago je původní česká počítačová metoda nabízející strukturovanou, hravou a zároveň kreativní práci s dítětem, které zažilo rozchod rodičů. Hra vede k tomu, že dítě lépe přijme novou situaci v rodině a lépe se s ní vyrovná.

Proto bychom vás moc rádi požádali o pomoc při této výzvě být zde i nadále pro naše klienty. Můžete být součástí udržitelnosti našich aktivit, podívejte se, co Váš příspěvek umožní zakoupit:

Dva notebooky: Asus Vivobook S 15 = 42 000 Kč

Hra Archipelago: 6 000 Kč 

Výcvik psychologa k využití metody: 1 800 Kč

V případě, že byste nám mohli darovat jakoukoliv techniku, která by nám pomohla k distanční formě asistovaného setkání, tak ji také velice rádi uvítáme.

Čeho bychom díky vám dosáhli: zakoupením notebooku zlepšíme a zkvalitníme péči o naše klienty distanční formou skrze skype, v současné době se jedná o skvělý a bezpečný způsob facilitovaného asistovaného setkání. Zároveň se nám tento způsob osvědčil i v případě posttraumatického symptomu jednoho z partnerů či velké dojezdové vzdálenosti, jelikož pomáháme rodinám z celé České republiky.

Budeme moc vděční pokud se rozhodnete jít do toho s námi. Na Vašem daru záleží, každý jednotlivý dárce je zdrojem jedinečné energie, kterou může předat těm, kterým se jí nyní bohužel nedostává, neboť ztratili svůj základní kámen života – zdravé rodinné vztahy. Děkujeme!

O naší organizaci

Náš spolek je neziskovou organizací, který pracuje s pověřením Sociálně právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Zaměřujeme se na děti, které zažily domácí násilí, týrání, zneužívání, obtížné rozvodové situace nebo psychickou nemoc svých rodičů.
Hlavním cílem Pro Dialogu z.s. je život dětí bez násilí. Naše pracoviště nabízí bezplatně konzultace, intervence a setkávání s dětmi a jejich rodiči za podpory odborných pracovníků, které vedou k obnovení dialogu v rodinách o potřebách dětí, k uzdravení vztahů mezi rodiči a dětmi a k zajištění práva dětí na oba rodiče. Děti nemohou za to, že jejich rodiče spolu nezvládnou žít a jsou právě ony tou nejrizikovější skupinou, která konflikt mezi rodiči odnáší ze všech nejvíce. Mnohdy si děti následky z konfliktu mezi rodiči nesou sebou po celý život, proto se Pro Dialog se snaží pomoci, aby průběh rozchodu mezi rodiči proběhl co nejvíce bez dopadu na dítě. Aktivity provozujeme zdarma.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy