Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Podpořte s námi cvičení

Organizace
Nazaret

Autor
Olga Hejpetrová

DARUJTE

U nás v Nazaretu je cvičení jednou z pravidelných aktivit každý týden – a to dokonce oblíbenou.
Cvičíme dvakrát týdně, čtvrteční hodinka je určena relaxačním cvičením výrazně spojených s dechem a se soustředěním se na svoje tělo a duši. Právě tato koncentrace a uvědomění svého těla hraje v rozvoji našich klientů nemalou roli. Druhé cvičení – tentokrát rehabilitační – probíhá v pátek a to pod vedením zkušeného fyzioterapeuta. Tato hodinka před víkendem je zaměřena na cvičení zad, končetin a těla celkově, které je právě v případě našich dílen, kde se většinu dne sedí a tvoří, velice potřeba .
Pomůžete nám zajistit toto cvičení a přispějete nám například na lektorné nebo na sušák na karimatky?

O naší organizaci

Nazaret nabízí sociální služby dospělým lidem s mentálním a tělesným postižením. V Centru denních služeb nabízíme např. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti.
V Sociálně terapeutické dílně podporujeme klienty při získávání pracovních návyků, dovedností a soběstačnosti. Poskytujeme také chráněné pracovní pozice.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy