Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Podpořte s námi Tísňovou péči a Učitele naživo

Organizace
Nadace České spořitelny

Autor
Kateřina Šimonová

DARUJTE
Česká spořitelna a její nadace vybrali 2 projekty, kterým věří a dlouhodobě podporuje. Oba jsou příkladem strategického směřování nadace v oblasti vzdělávání a podnikavosti v občanském sektoru. Nadace dary navíc zdvojnásobí do výše 50.000 Kč. Projekt Učitel naživo je výcvik pro budoucí učitele, kde pracují na tom, aby čeští učitelé měli lepší vzdělání a kvalitnější podporu a vedení během praxe. A kde příspěvek na darujme pomůže vyslat účastníky na další místa, kterými se inspirují při přípravě na praxi. Projekt Tísňové péče Života 90, pomáhá starým lidem zůstat v domácím prostředí. Na službu si lidé přispívají, ale ne každý si to může dovolit a tak zde velmi pomůže i menší dar - za 400 korun dokáží darovat pocit bezpečí na 1 měsíc.

Naše odkazy

O naší organizaci

Nadace České spořitelny navazuje na původní poslání České spořitelny. Na jejím počátku stála myšlenka naučit lidi hospodařit, vést je k prosperitě, a tím napomoci celé společnosti. O to se nadace snaží i v dnešní době. Rozvíjí oblasti, které mají zásadní vliv na budoucí prosperitu české společnosti – vzdělávání a podnikavost. Vytváří prostor pro šíření systémových inovací ve vzdělávání a sociálním podnikání, které vedou ke zdravé společnosti, v níž každý může rozvíjet svůj potenciál, najít své místo a prožít spokojený život. V oblasti vzdělávání cílí nadace na zlepšování učení dětí skrze profesní rozvoj učitelů a ředitelů, v sociální oblasti na akcelerační programy zaměřené na rozvoj sociálního podnikání a fundraisingu a usiluje o udržitelné změny v péči o seniory, drogově závislé a mentálně postižené.
Česká spořitelna a její CSR – už před téměř 200 lety byly z iniciativy spořitelen stavěny ve městech nejen vodovody a kanalizace, ale například také domovy pro seniory a školy – zkrátka podporovali jsme počiny, které vedly k rozvoji místní komunity a pomoci potřebným. A pokračujeme v tom dodnes.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy