Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Podpořte žáky v mimoškolním vzdělávání

Organizace
Gymnázium Duhovka

DARUJTE

Skupina studentů Gymnázia Duhovka usiluje o účast na Montessori Modelu OSN (MMUN), který probíhá jednou za rok v Římě. Montessori Model OSN je zcela unikátní projekt určený dětem ve věku 9 – 15 let. První účast našich studentů na konferenci v minulém roce potvrdila, že možnost diskutovat o řešení globálních problémů a získání zkušeností v mezinárodním prostředí vede studenty k tomu, aby byli aktivnější a iniciovali pozitivní změny ve svém okolí.

Darujte libovolnou částku, která umožní účast dětí na této výjimečné akci a pomůže jim rozvíjet jejich dovednosti a znalosti. Více informací naleznete na Darujme.cz.

O naší organizaci

Gymnázium Duhovka nabízí osmiletý česko-anglický program zakončený českou maturitou a mezinárodní maturitou IB. Inspirujeme se především pedagogikou Marie Montessori, která podporuje a respektuje individuální rozvoj dítěte i spolupráci ve skupině. Klademe si za cíl naučit děti přemýšlet v souvislostech a stavět především na dovednostech, nikoliv pouze na znalostech. Chceme dosáhnout toho, aby naši absolventi měli rozvinuté kritické myšlení, byli sami se sebou spokojeni a uměli si v životě poradit. Očekáváme, že naši studenti budou nejenom dále pokračovat ve studiu na vysokých školách, ale do budoucna budou mít i zájem o celoživotní vzdělávání a o práci na sobě. Usilujeme o to, aby se studenti ve škole setkávali s přátelskou a otevřenou atmosférou, ve které se naučí toleranci a zodpovědnosti za své chování a rozhodování. Ve výuce preferujeme metody zaměřené na podněcování zájmu studentů o vzdělávání, rozvoj motivace k učení a růst osobnostních kvalit.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy