Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Pohádka na dálku

Organizace
Správa uprchlických zařízení

Autor
Martina Kavková

Hlavní myšlenka spolupráce na tomto projektu směřuje, na propojování generací seniorů a dětí pomocí verbální komunikace.
Celý svět se zpomalil v důsledku změn, které přišly. Veškeré aktivity a kontakty mezi lidmi se omezily na minimu. I my v dětském centru v Pobytovém středisku SUZ MV v Kostelci nad Orlicí jsme museli přerušit pravidelné návštěvy v Centru denních služeb Domovinka v Kostelci nad Orlicí. Avšak snažíme se zůstat aktivní, abychom mohli zachovat mezigenerační propojení a podpořili naše přátelství i v době odloučení a izolace.
Uvědomujeme si, že podstatou vzájemných vztahů na určité úrovni je verbální komunikace. Nechceme se vzdát této myšlenky a tak zůstaneme aktivní a budeme komunikovat i nadále, i když pouze „na dálku“. Zůstaneme i nadále v kontaktu s našimi blízkými přáteli z Domovinky. Nepřerušíme díky této krizi přátelství, které je krásné a obohacující, jak pro děti z Pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí, tak pro seniory z Domovinky.
Rozhodli jsme se připravit seniorům z Domovinky několik krásných chvíl strávených „s dětmi“ formou pohádkového videa spolu se sladkou pozorností v podobě vlastnoručně napečených a zdobených perníčků a drobných dárečků a přáníček tvořených s láskou v dětském centru.

Naše odkazy

O naší organizaci

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále jen SUZ MV) je organizační složka státu, jež spadá do působnosti prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání. Organizace byla zřízena k 1. lednu 1996. Vznikla vydělením z tehdejšího odboru pro uprchlíky (nyní odbor azylové a migrační politiky – OAMP), aby byl oddělen výkon státní správy v oblasti azylové politiky a správního řízení o udělení azylu od zabezpečování služeb žadatelům o udělení mezinárodní ochrany. SUZ MV se tak stala praktickým realizátorem části migrační a integrační politiky státu.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy