Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Pojišťovna štědrých pro Nemocnici doma

Organizace
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.

Autor
Roman Večeřa

DARUJTE

Již 5 let pomáháme umírajícím v závěru života a jejich rodinám zvládnout náročnou situaci bezplatně prostřednictvím smluvních pojišťoven. Většina navazujících provozních nákladů je hrazena z darů, pomocí fundraisingových nástrojů a projektů. Stále zesilující zdražování všeho a současná inflační mašinerie nás jako neziskovkovou organizaci čím dál častěji staví před nelehký úkol – zafinancování provozních nákladů a energií, hlavně pohonných hmot pro výjezdové vozy. Staňte se „Pojišťovnou štědrých“ a pomozte nám zajišťovat mobilní hospicovou péči svým příspěvkem na provoz.

 

Naši klienti za náročnou péči o pacienty v terminálním stavu nevyléčitelné nemoci skutečně neplatí nic. Dosud se nám daří tento standard udržet. Vy svým laskavým darem významně ovlivňujete naše možnosti a přispíváte k tomu, že je dosud bezplatná péče udržitelná, kvalitní a dostupná každému, kdo ji potřebuje. Více informací o rozsahu našich služeb a nás samotných najdete na našich webových stránkách.

 

Naše motto:
„Známe svou cestu. Jen nechceme jít bosí po kamenech …“

 

Děkujeme Vám.

O naší organizaci

Zdravotní ústav PAHOP byl založen v roce 2016. Jeho posláním je péče o nevyléčitelně nemocné občany regionu v jejich domácím prostředí, eliminace jejich bolesti pomocí moderních metod paliativní medicíny. Tuto službu poskytujeme ve dne i v noci, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, v režimu přímé zdravotní péče. Distanční způsob léčby není naším favoritem, proto jsou naši zdravotníci neustále připraveni na okamžitý přesun k pacientovi.
Rovněž všem pečujícím, ať už se jedná o rodiny, příbuzné, známé nebo přátele, jsme připraveni okamžitě pomoci se vším co je třeba. Plně chápeme náročnost péče o své blízké v domácím prostředí a pro tuto situaci jsme nastaveni a vybaveni vším, co Vám pomůže tuto situaci zvládnout.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy