Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Pomáhat v boji se závislostí má smysl!

Organizace
Magdaléna, o.p.s.

Autor
Petra Čermáková

DARUJTE

Již více než 21 let pomáháme v naší komunitě desítkám lidí. Léčbou v naší terapeutické komunitě pomůžeme cca 70 % klientů dlouhodobě abstinovat, zůstat „čistými“. Vrátí se ke svým partnerům, dětem, ke své práci. Ještě před léčbou kvůli své nemoci často zapomenou, jaké to je mít zodpovědnost za sebe i ostatní. U nás se znovu učí například tomu, že když špatně spočítají peníze, nezbyde na jídlo, když nebudou pečovat o zahradu, nebudou sklízet plody, když nedonesou nákup, budou mít oni i ostatní hlad. Na včelnický kopec se ale potraviny nosí špatně a moc by nám pomohlo auto. Ne, aby si klienti ulehčili práci, ale aby se práci naučili. Aby až od nás odejdou mohli žít, milovat, pracovat a abstinovat.

Pokud stejně jako my věříte, že naše práce má mysl, prosím, podpořte nyní náš projekt: 020036-0388061319/0800 nebo přes odkad na Darujme.cz. Děkujeme Vám!

Naše odkazy

O naší organizaci

Kde Magdaléna pomáhá:
– Prevence u dětí a vzdělávání pedagogů (Řešíme na školách nejen ne/látkové závislosti a prevenci rizikového chování, ale také konflikty, sebevědomí, virtuální svět, hodnoty a mnoho dalších témat, která je potřeba otevřít. Provozujeme MeziČas – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.)
– Léčba závislostí a resocializace (Residenční léčba v terapeutické komunitě, léčba klientů s přidruženými psychiatrickými problémy, ambulance, doléčování, tréninková pracovní místa, tréninkové bydlení.)
– Snižování rizik, aneb harm reduction (Kontaktní a poradenská centra adiktologických služeb, práce v terénu Benešovska a Prahy – východ, Berounska a Rakovnicka, Příbramska a Prahy – západ).

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy