Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Pomáhat v boji se závislostí má smysl!

Organizace
Magdaléna, o.p.s.

Autor
Petra Čermáková

DARUJTE

„Již více než 22 let pomáháme lidem vystoupit ze začarovaného kruhu bolavé duše, napětí a vnitřní nesvobody jménem ZÁVISLOST. Každý rok připravíme 3500 dětí a mladých na vstup do života. Každý rok pomůžeme k nezávislosti 1500 lidem V rámci léčebných programů zlepšujeme den co den život 50 rodinám. 7 z 10 našich klientů nad svou závislostí vítězí a vrací se zpět ke svým rodinám, do společnosti, k čistému životu.

Pokud stejně jako my věříte, že naše práce má mysl, prosím, podpořte nás. Č. účtu: 388061319/0800. Děkujeme Vám!“

 

O naší organizaci

Kde Magdaléna pomáhá:
– Prevence u dětí a vzdělávání pedagogů (Řešíme na školách nejen ne/látkové závislosti a prevenci rizikového chování, ale také konflikty, sebevědomí, virtuální svět, hodnoty a mnoho dalších témat, která je potřeba otevřít. Provozujeme MeziČas – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.)
– Léčba závislostí a resocializace (Residenční léčba v terapeutické komunitě, léčba klientů s přidruženými psychiatrickými problémy, ambulance, doléčování, tréninková pracovní místa, tréninkové bydlení.)
– Snižování rizik, aneb harm reduction (Kontaktní a poradenská centra adiktologických služeb, práce v terénu Benešovska a Prahy – východ, Berounska a Rakovnicka, Příbramska a Prahy – západ).

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy