Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Pomáhej s ČD! Sbírka pro Armádu spásy

Organizace
České dráhy, a.s.

Autor
Pavlína Žáčková

České dráhy v rámci společenské odpovědnosti a projektu Pomáhej s ČD letos spojily síly s Armádou spásy a zorganizovaly celorepublikovou sbírku věcí. Zaměstnanci mají možnost 3.12.2019 na vybraná pracoviště ČD v rámci ČR donést již nepotřebné, ale stále funkční věci, které budou odvezeny do skladů Armády spásy a rozděleny mezi ty, kteří je nejvíce potřebují.

O naší organizaci

Společenská odpovědnost má ve společnosti České dráhy dlouhou
tradici, i přes realizaci úsporných opatření pak ČD v tomto trendu
pokračují, a to nejen v oblasti ekonomické a enviromentální, ale
i v oblasti sociální.
České dráhy umožňují jako jediný železniční dopravce v Česku komplexní
celosíťové cestování zdravotně postižených, zejména pak vozíčkářů
a dalších osob se zdravotním postižením, a to i ve vazbě na sousední
evropské země.
Firemní filantropie Českých drah směřuje do tří oblastí. Do oblasti
osvěty se řadí již tradiční projekt Preventivní vlak, který je určen pro
starší děti a mládež se zaměřením na bezpečnost v železniční dopravě. Další oblastí je vytváření prospolečenských postojů a poslední oblastí jsou projekty zaměřené na kompenzaci handicapů, kam patří dlouhodobý projekt Vlak plný úsměvů pro postižené
děti a děti z dětských domovů na Mezinárodní dětský filmový festival do Zlína a ve spojení s tímto festivalem další tradiční projekt Kinematovlak, který zajišťuje bezplatné promítání pro děti ve vybraných železničních stanicích. Ve spolupráci s několika nadacemi
zajišťují ČD přepravu dětí z dětských domovů a sociálně slabých rodin do škol, kroužků, na vystoupení a na sportovní utkání.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy