Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Pomáhejme SPOLU

Organizace
Charita Ostrava

Autor
Magda Kamradková

DARUJTE

V azylovém domě sv. Zdislavy pomáháme maminkám s dětmi a těhotným ženám, které se nacházejí v obtížné sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Snažíme se jim poskytnout důstojné a bezpečné zázemí, nabídnout individuální podporu, pomoc pro řešení jejich situace a možnost začít znovu. Tuto službu nyní provozujeme v charitním domě, který nevyhovuje kapacitně, prostorově ani nemůžeme přijímat maminky s více dětmi a klienty se zdravotním hendikepem. Podařilo se nám získat větší objekt, který právě prochází rekonstrukcí, aby mohl začít koncem roku 2021 sloužit maminkách a dětem. Rekonstrukci tohoto objektu můžete podpořit v rámci dárcovské výzvy Pomáhejme SPOLU. Děkujeme za Vaši pomoc!
Pomáhejme SPOLU…

O naší organizaci

Základním posláním Charity Ostrava je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, postavení nebo vyznání. Charita Ostrava poskytuje registrované sociální a zdravotní služby seniorům, lidem se zdravotním postižením, lidem bez domova, maminkám s dětmi v tísni, ohroženým dětem a mládeži, lidem s duševním onemocněním, lidem nevyléčitelně nemocným v závěru života, lidem v nepříznivé životní situaci. Samozřejmostí je poskytování profesionální pomoci a osobní lidský přístup k lidem, jímž pomáháme, akceptování důstojnosti každého člověka bez ohledu na jeho momentální stav nebo sociální situaci. Jsme neziskovou organizací působící od roku 1991. V roce 2019 jsme v rámci všech svých zařízení poskytli pomoc celkem 4 979 lidem v nouzi.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy