Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Pomáhejme SPOLU

Organizace
Charita Ostrava

Autor
Magda Kamradková

DARUJTE

V azylovém domě sv. Zdislavy pomáháme maminkám s dětmi a těhotným ženám, které se nacházejí v obtížné sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Snažíme se jim poskytnout důstojné a bezpečné zázemí, nabídnout individuální podporu, pomoc pro řešení jejich situace a možnost začít znovu. Tuto službu nyní provozujeme v charitním domě, který již nevyhovuje kapacitně, prostorově ani nemůžeme přijímat maminky s více dětmi a klienty se zdravotním hendikepem. Podařilo se nám získat větší objekt, jehož rekonstrukci právě dokončujeme, aby mohl od roku 2022 začít sloužit maminkám a dětem. Dofinancování této rekonstrukce a vybavení můžete podpořit v rámci dárcovské výzvy Pomáhejme SPOLU. Děkujeme za Vaši pomoc!

O naší organizaci

Charita Ostrava je neziskovou organizací, poskytuje celkem 21 registrovaných sociálních a sociálně-zdravotních služeb pro velké množství cílových skupin (senioři, lidé se zdravotním postižením, lidé bez domova, matky s dětmi v tísni, ohrožené děti a mládež, lidé s duševním onemocněním, lidé nevyléčitelně nemocní v terminálním stádiu života, lidé v nepříznivé životní situaci). Základním posláním Charity Ostrava je pomoc potřebným bez ohledu na jejich rasu, národnost, postavení nebo vyznání. V roce 2020 jsme v rámci všech svých zařízení poskytli pomoc celkem 5 198 lidem v nouzi.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy