Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Pomáhejme SPOLU

Organizace
Charita Ostrava

Autor
Magda Kamradková

DARUJTE

Dárcovský svátek Giving Tuesday věnujeme maminkám a dětem v azylovém domě sv. Zdislavy. V charitním domě poskytujeme dočasné zázemí maminkám s dětmi a těhotným ženám, které přišly o bydlení a potřebují podpořit, aby znovu získaly soběstačnost a šanci zapojit se zpět do běžného života. Tuto službu Charita Ostrava nyní provozuje v domě, který nevyhovuje kapacitně, prostorově a neumožňuje přijímat maminky s více dětmi nebo klienty se zdravotním hendikepem. Podařilo se nám se nám získat větší objekt, který vyžaduje rekonstrukci, aby mohl začít koncem roku 2020 sloužit maminkám a dětem. Pomozte Charitě Ostrava s rekonstrukcí azylového domu pro maminky s dětmi.
Děkujeme za Vaši podporu.
Pomáhejme ♥ … SPOLU.

O naší organizaci

Základním posláním Charity Ostrava je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, postavení nebo vyznání. Pomoc realizujeme zejména prostřednictvím poskytovaných sociálních a sociálně zdravotních služeb na základě křesťanských hodnot. Poskytujeme profesionální služby s maximálním úsilím o osobní a lidský přístup k lidem, jímž pomáháme. Výchozím principem naší práce je akceptování důstojnosti každého člověka bez ohledu na jeho momentální stav nebo sociální situaci. Jsme neziskovou organizací působící od roku 1991. V roce 2018 jsme v rámci všech svých zařízení poskytli pomoc celkem 4 653 lidem v nouzi.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy