Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Pomáhejte s Medou

Organizace
Medou

Autor
Klára Čechová

DARUJTE

Hledáme partnery a podporovatele pro organizaci Medou.
Naší vizí je poskytovat ucelený komplex služeb pro osoby s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením a lidem s autismem. Poskytnout jim takovou podporu, aby mohli prožít aktivní a ze svého pohledu co nejspokojenější život.
Pomozte společně s námi kamarádům s hendikepem, ať již finančně, či dobrým skutkem. V životě nejde jen o peníze, ale také o to umět a chtít darovat svůj čas, ochotu, důvěru a zájem.

O naší organizaci

Nestátní nezisková organizace MEDOU, z.s. byla založena z iniciativy rodičů a přátel zdravotně znevýhodněných dětí a mladých lidí z Humpolce a okolí s cílem pomoci jim zapojit se do života v běžné společnosti. V oblasti sociálních služeb působí od roku 2015. Provozuje Centrum denních služeb a nově poskytuje službu Sociální rehabilitace.
Posláním Medou je poskytovat kvalitní sociální služby s respektem a úctou k člověku. Vytvořit takové prostředí, kde mohou lidé se zdravotním postižením v bezpečném prostředí prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní den s ostatními.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy