Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Pomoc lidem s poškozením mozku tak trochu jinak

Organizace
CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.

Autor
Mgr. Tereza Pěchočová

DARUJTE
Návrat lidí se získaným poškozením mozku (po úrazech, nádorech hlavy a po mrtvici) zpět do aktivního života bývá dlouhou a náročnou cestou, na níž může být pro klienta velkou pomocí možnost sdílení své situace s lidmi se stejnou zkušeností, kteří už mají největší překážky za sebou, s tzv. peer konzultanty. Tato interakce a vztah je velmi přínosný jak pro peer konzultanta, tak pro klienta. Koncept vzájemného sdílení lidí se stejnou nebo podobnou zkušeností je rozvinut především v zahraničí, u nás takový druh služby zcela chybí a poptávka po ní postupně narůstá. Vzhledem k výhodám a přínosnosti celého modelu bychom rádi zaštítili práci peer konzultantů, nabídli jim možnost být profesionálně proškoleni a co nejvíce využiti v praxi. Za vybrané peníze bychom realizovali následující: 20 tis. Kč a více: bude zajištěno profesionální proškolení peer konzultantů 10 tis. Kč a více: bude zajištěna prezentace a propagace služby v různých rehabilitačních ústavech a nemocnicích po celé republice Jakákoliv menší částka nám pomůže v udržení pravidelného cyklu workshopů a sdílených tvůrčích setkání v rámci komunitních aktivit, během kterých je možné využít peer konzultace. A v neposlední řadě nám můžete pomoci i nefinančně - jste kouč nebo supervizor? Darujte našim peer konzultantům své vlastní znalosti a zkušenosti nabité při práci s lidmi a jejich motivací.

O naší organizaci

CEREBRUM – Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s., je zapsaný spolek, jehož posláním je přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat občany, kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku, nebo jejich rodinné příslušníky a pečující.

Nabízíme poradenství, psychologickou podporu i fyzickou rehabilitaci lidem se získaným poškozením mozku.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy