Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Pomoc lidem v tíživé životní situaci

Organizace
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje

Autor
Monika Škorpíková

DARUJTE
Sociální nadační fond organizuje veřejnou sbírku zaměřenou na shromažďovaní finančních prostředků určených na zajištění pomoci a podpory rodinám i jednotlivcům v tíživých životních situacích. Pomáháme překlenout tíživou životní situaci lidem, kterým hrozí ztráta střechy nad hlavou, rodinám v dluhové pasti, lidem strádajícím nedostatkem jídla i osobám se zdravotním postižením.

O naší organizaci

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje letos oslaví 25 let své působnosti.

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje je nevládní organizace založená původně jako Sociální nadace města Brna „Domovy potřebných“, která vznikla v roce 1993 rozhodnutím Zastupitelstva města Brna. K 1. lednu 1998 byla nadace transformována na nadační fond v souladu se zákonem o nadacích a nadačních fondech.

Posláním nadačního fondu je poskytovat finanční a věcnou pomoc fyzickým a právnickým osobám, které se angažují v sociální oblasti a poskytují sociální péči (služby), dále pak občanům města Brna a občanům Jihomoravského kraje, a to zdravotně postiženým, seniorům a dalším osobám v obtížných sociálních situacích.

V současnosti se nadační fond věnuje především pomoci občanům v tíživých sociálních situacích, kdy selhávají standardní nástroje sociální ochrany a je třeba urychleně naléhavou životní situaci řešit.

Nadační fond pomohl překlenout tíživou životní situaci lidem, kterým hrozila ztráta střechy nad hlavou, rodinám v dluhové pasti, lidem strádajícím nedostatkem jídla i osobám se zdravotním postižením.

V letošním roce bylo poskytnuto 90 nadačních příspěvků ve výši téměř 1 milion korun.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy