Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Pomoc poradně pro pečující

Organizace
Charita Třinec

Autor
Lenka Maděrová

DARUJTE

Charita Třinec v letošním roce rozšířila své služby. Kromě osobní asistence, která pomáhá osobám, se sníženou soběstačností z důvodu věku, tělesného nebo zdravotního postižení, provozujeme nově také „Poradnu pro pečující“.

Poradna je určena všem, kteří se doma starají o svého blízkého a s péčí začínají nebo se zdravotní stav blízké osoby výrazně změnil. A je potřeba poradit jaké služby jsou dostupné, ukázat jaké kompenzační pomůcky lze využít, prakticky si vyzkoušet, jak se pomůcky ovládají a používají.

Naše poradna také umožňuje individuální konzultace v domácnostech. Službu poskytujeme v Třinci a okolních obcích. Váš příspěvek bude použit na pokrytí nákladů spojených se zajištěním této služby. Děkujeme že s námi pomáháte!

O naší organizaci

Charita Třinec je nestátní nezisková organizace poskytující široké spektrum sociálních služeb. Cílovou skupinou jsou senioři a lidé se zdravotním postižením.
Poskytujeme tyto služby:
-Charitní asistenční služba – osobní asistence – je poskytována terénní formou prostřednictvím osobních asistentů v domácnostech klientů,
-Poradna pro pečující – v provozu od června 2020,
-Půjčovna kompenzačních pomůcek – možnost zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek do rodin, jenž pečují o nemocného v domácím prostředí,
-Charitní bazárek – slouží všem občanům města Třince, aby své nepotřebné věci, které již nepoužívají, nemuseli vyhazovat, ale mohli tyto věci dát k užívání těm, kteří je ještě upotřebí.
-Zprostředkování služeb pastorační pracovnice – služba spirituální péče
-Právní poradenství – zprostředkování schůzky u právníka,
-Humanitární aktivity – potravinová a materiální pomoc či například akce Kola po Afriku a jiné,

Motto:
„Dívejme se pozorně, zda jsme nepotkali někoho, kdo zrovna potřebuje pomoc. Pevně doufáme, že budeme úspěšní, že najdeme způsob, jak pomoci bližním v nouzi, bez rozdílu národnosti, náboženství nebo barvy pleti, a že v tom snažení nezůstaneme sami “.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy