Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Pomoc pro rodiny dětí s postižením

Organizace
Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s.

Autor
Alžběta Sošková

DARUJTE

Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. je nezisková organizace, která již 16 let bezplatně poskytuje službu rané péče rodinám s dětmi se zdravotním postižením od narození do 7 let věku. Pomáháme celkem 110 rodinám v celém Zlínském kraji. Cílem snahy našich poradkyň je posílit samostatnost a nezávislost rodin na sociální pomoci. Smyslem naší práce je, aby rodina dítěte s postižením žila plnohodnotný, běžný život a měla rovnocenný přístup ke všem životním příležitostem jako kdokoli jiný. A to je i náš cíl.

 

Bohužel dotace ze strany státní sféry pokryjí jen část našeho rozpočtu. Z toho důvodu jsme velmi rádi za podporu od firemních a individuálních dárců. Pro všechny dárce jsme letos připravili sadu veselých rodinných ponožek s panáčky EDUCO. Udělejte radost nejen sobě a svým blízkým, ale i našim dětem. Za podporu předem děkujeme!

 

Má to smysl:
• Díky vám budou moci naše poradkyně jezdit častěji za dětmi s postižením
• Díky vám pořídíme nové edukativní hračky pro naše dětské klienty
• Díky vám pomůžeme více rodinám, které na naši pomoc teprve čekají

 

Proč barevné ponožky?
• Protože život s handicapovaným dítětem není černobílý
• Protože i rodiče dětí s postižením vědí, jak je důležité udržet si optimismus
• Protože děti barvy milují

O naší organizaci

Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje bezplatnou sociální službu rané péče. Tato služba spočívá v poskytování odborné pomoci a podpoře rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do 7 let věku dítěte. Kdykoli v tomto období tedy mohou rodiče EDUCO kontaktovat a navázat s námi spolupráci. Působíme v celém Zlínském kraji.
Služba rané péče je poskytována terénní formou, tzn. že poradkyně dojíždějí do rodin a navštěvují rodiče s dítětem přímo v jejich domácím prostředí.
Cílovou skupinou naší služby jsou rodiny s dětmi s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo s poruchou autistického spektra nebo děti předčasně narozené. Máme v péči ale i děti bez diagnózy, které mají své specifické potřeby.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy