Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Pomozme Sofii žít v domácím prostředí

Organizace
Polovina nebe, o.p.s.

Autor
PhDr. Daniela Rázková

DARUJTE

V zahraničí je péče o lidi s postižením v jejich domácím prostředí už dlouhodobě upřednostňována. U nás je teprve v plenkách. Dvacetišestiletá Sofie Stránská je bojovnicí a chce ukázat lidem, že to jde i s těžkým fyzickým handicapem, který má. Potřebuje k tomu však naši pomoc. Koncertem 3.12. a veřejnou sbírkou ji podporují i muzikálové zpěvačky. Narodila se s dětskou mozkovou obrnou. Dodnes má velkou spasticitu těla až křeče, na které nezabírají rehabilitace ani alternativní techniky. Je téměř nepohyblivá. Od sedmi let žila v ústavní péči. „Do ústavu už nechci. Nutili mě tam do věcí, které nezvládám nebo jsem z nich příšerně vyčerpaná. Nutili mě, abych se nakrmila sama. Bylo mi z toho tak únavou zle, že takové jídlo pro mě ztrácelo smysl,“ vzpomíná Sofie na svůj 12letý ústavní pobyt. „Věřím, že mým posláním je ukázat lidem, že je možné díky péči blízké osoby, nebo v mém případě asistentů, žít s postižením doma, ve svém bezpečném prostředí.“ Sofii státní příspěvek okolo 13.000 Kč měsíčně na osobní asistenci po celý den nestačí. proto jsem pro ni spustili veřejnou sbírku. Více najdete v jejím příběhu na webu Poloviny nebe. http://www.polovinanebe.cz/pomozme-sofii-zit-doma/ nebo na videu na Youtube Poloviny nebe

O naší organizaci

Společnost Polovina nebe, o.p.s. je neziskovou organizací, která v ČR působí od r. 2006. Jako jediná u nás zajišťuje bezplatně kurzy ovládání PC hlasem a umožňuje tak osobám s postiženou motorikou horních končetin ovládat počítač a všechny jeho funkce pouze s využitím hlasových povelů. Polovina nebe, o.p.s. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, jako je osobní asistence a sociální rehabilitace a je zařazena v krajské síti poskytovatelů sociálních služeb s nejvyššími standardy.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy