Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Pomozte nám pomáhat nejlépe nejmenším

Organizace
Andělé Stromu života p. s.

Autor
Petr Janík

DARUJTE
Někdo na anděly nevěří. Já jich, ale pár znám. Jsou laskaví, soucitní a pomáhají ze srdce lidem v posledních dnech a hodinách jejich života. Jsou to naši doktoři a sestry. Tady je jejich vzkaz: "Máme vzkaz, pro ty co jednou budou řešit i takovouto náročnou životní událost ve své rodině. Nebojte si vzít své nemocné příbuzné domů, jsme tady od toho, abychom vám se Vším pomohli, abyste se Vy pečující cítili co nejlépe a hlavně, aby pacient cítil doma do samého konce Vaši lásku. Naše práce je velmi těžká fyzicky i psychicky, ale myslíme si, že všichni v týmu ji děláme srdcem. Chtěli bychom, abyste věděli, že se můžete na nás ve Stromu života vždy obrátit. Rádi pomůžeme a poradíme, vždyť je to naše práce a zároveň i poslání." Pomozte nám prosím ještě lépe a kvalitněji budovat v našem hospici zázemí a přístrojové vybavení pro péči o naše dětské pacienty. Pomozte nám pomáhat nejlépe právě těm nejmenším! Abychom mohli poskytovat tu nejlepší dětskou hospicovou péči, potřebujeme pomoc právě Vás. Dovolte nám vybavit naše pobočky speciálními zdravotními přístroji a zdravotnickým materiálem, které jsou jiné než pro dospělé pacienty… Právě za ně moc děkujeme!

O naší organizaci

Strom života je domácí mobilní hospic, který poskytuje své služby 24 hodin denně, 365 dní v roce v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji pacientům v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelných nemocí. Našim cílem je umožnit těžce nemocným pacientům, aby strávili závěr života v rodinném kruhu, zachovali si svoji důstojnost a měli přístup k co nejkvalitnějším službám. Zároveň chceme podpořit jejich blízké v každodenní péči a následně jim pomoci se lépe vyrovnat se ztrátou blízkého člověka. V rámci našich služeb poskytujeme domácí hospicovou péči, poradnu pro pozůstalé, terénní odlehčovací služby, půjčovnu kompenzačních pomůcek, terénní rehabilitační a ošetřovatelské služby a kurzy pro pečující. Celý náš multidisciplinární tým funguje na bázi spolupráce mezi lékaři, odlehčovacími sestrami, psychologem, pastoračním pracovníkem a dobrovolníky v setkavárně a Klubu Stromeček pro pozůstalé děti.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy