Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Pomozte nám zastavit množírny a týrání zvířat

Organizace
Hlas zvířat

Autor
Tereza Plicka

DARUJTE

Spolek Hlas zvířat vznikl s cílem prosazovat a hájit zájmy a práva zvířat, a to všech, ať se jedná o zvířata domácí, hospodářská či volně žijící. Našim cílem je ukázat pachatelům, že jejich chování vůči zvířatům nezůstane nepotrestáno.

Několik let se věnujeme mj. odhalování nelegálních množíren. Nedostatečná legislativa nám bránila takovou množírnu odhalit, a pokud už se nám to podařilo, pachatelé odcházeli se směšnými tresty a v nelegálních množírnách pokračovali dále. Proto jsme se v roce 2018, vedle jiných legislativních změn, rozhodli sepsat a prosadit novelu trestního zákoníku, která kriminalizuje množírny a nevhodné podmínky chovu všech zvířat, rapidně zvyšuje trestní sazby za týrání zvířat a zavádí nový druh trestu zákazu chovu a držení zvířat. Na prosazování novely jsme strávili 2 658 hodin.

V březnu 2020 se nám novelu podařilo prosadit, ačkoliv původně Poslanecká sněmovna novelu zarazila. Zvrátit se nám to podařilo až v Senátu a poté ve 3. čtení Poslanecké sněmovny. Novela je tak účinná od června 2020 a Česká republika se díky novele sepsané právníky z Hlasu zvířat řadí mezi nejvyspělejší země na světě, co se trestněprávní ochrany zvířat týče.

Odhalili jsme jedny z největších množíren v České republice: https://hlaszvirat.cz/nase-kauzy/6-mnozirna-plzen-vinice-a-sedlec

https://hlaszvirat.cz/nase-kauzy/13-mnozirna-kocek-v-neratovicich

Další námi řešený otřesný případ týrání koní: https://hlaszvirat.cz/nase-kauzy/49-kon%C4%9B-k%C5%99enek

Jen díky Vaší podpoře budeme schopni odhalovat a potrestat pachatele týrání zvířat a vyslat společnosti jasný signál, že týrání zvířat není přijatelné a pokud k němu dojde, stihne pachatele spravedlivější trest, než tomu bylo doposud.

Naše odkazy

O naší organizaci

Posláním našeho spolku je zejména prosazovat a hájit zájmy a práva zvířat a jejich jménem se domáhat spravedlnosti vůči pachatelům trestných činů souvisejících s jejich týráním. Spolek se kromě právního zastupování zvířat v kauzách jejich týrání a souvisejícího vyšetřování těchto kauz podílí také na různých kampaních zaměřených na ochranu zvířat a prostřednictvím svého mediálního působení rozšiřuje osvětu a informace o kriminalitě páchané na zvířatech. Velmi důležitou oblastí je také legislativní činnost spolku. Podíleli jsme se a nebo přímo iniciovali novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, novelu trestního zákoníku a další předpisy na poli ochrany zvířat, napřímo jsme zachránili stovky zvířat z nelegálních množíren a ze spárů tyranů zvířat. Jsme připomínkovým místem v rámci legislativy na poli ochrany zvířat.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy