Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Pomozte s Lékaři bez hranic zastavit HIV

Organizace
Lékaři bez hranic

Autor
Eva Kocnárová

DARUJTE
Na světě žije 36,9 milionů lidí s HIV. Pojďme zastavit jeho šíření. Lékaři bez hranic vyhlašují dárcovskou výzvu na podporu dostupnější diagnózy a léčby HIV. Cílem je získat od dárců 511 817 korun, za které je možné nakoupit například 11 111 orálních testů pro včasnou diagnózu. HIV nelze vyléčit, ale nakažení lidé mohou díky antiretrovirální léčbě žít dlouhé plnohodnotné životy. Musí „jen“ po celý zbytek života brát léky. Vydržet tuto léčbu je vyčerpávající a důvodů, proč ji přerušit nebo ukončit, existuje mnoho: únava, ztráta perspektivy, přesun do jiného města, stigma ze strany komunity nebo strach z tradičního způsobu testování. Jeho součástí je totiž odběr krve, který lidé mnohdy nepovažují za bezpečný. Díky rychlým orálním testům mohou svou diagnózu zjistit sami doma, výtěrem ústní dutiny s pomocí speciální tyčinky. Ta do několika desítek minut ukáže, zda jsou HIV pozitivní nebo negativní. Získané finance půjdou na jeden z největších projektů Lékařů bez hranic zaměřených na HIV, který se nachází v Khayelisthe v Jihoafrické republice. Právě tam hledáme nejlepší způsoby, jak rychlé orální testy používat a distribuovat potřebným.

O naší organizaci

Lékaři bez hranic jsou jednou z největších zdravotnických a humanitárních organizací. Působí ve více než 70 zemí světa, kde poskytují primární a sekundární zdravotní péči, operují raněné, léčí podvyživené děti, provádějí očkovací kampaně, poskytují mateřskou a porodní péči, školí místní personál a distribuují humanitární pomoc.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy